Kennisbank A-Z

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789

A

Aangepaste taxonomie van Bloom
A-motivatie
Autonomie
Abraham Maslow
Actief ontvangend leren van David Ausubel
Advance organizers
Attributietheorie van Bernard Weiner
Assimilatie en Accommodatie van Jean Piaget
Affectief doel

Alignment

B

Basisbehoeften
Backward design Theorie van Wiggins en McTighe
Behaviorisme
Belonen en straffen
Beloningssystemen kind
Begeleid zelfontdekkend leren van Jerome Bruner
Betekenisvol leren
Beroepskwalificaties MBO

C

Competentie
Competentie versus uitdaging
Concentratie
Conditioneren
Cognitief doel
Cognitivisme
Cognitief schema
Cognitief Equilibrium
Cognitieve ontwikkelingstheorie van Jean Piaget
Cognitieve Ontwikkeling
Cognitief egocentrisme
Constructivisme
Constructive alignment van John Biggs

D

Doelen stellen

E

Extrinsieke motivatie
Externe Attributie

F

Fixed Mindset
Fritz Heider
Flowtheorie van Mihaly Csikszentmihalyi

G

Growth Mindset
Groei Mindset
Gestaltpsychologie
Gestaltwetten
Gronlund
Gereviseerde taxonomie van Bloom

H

Hiƫrarchie van Behoeften

I

Intrinsieke motivatie
Interne Attributie

J

K

Kernkwadrant van Ofman
Kernkwaliteiten lijst van Ofman
Klassiek conditioneren van Pavlov
Kennisverwerking
Krachtige leeromgeving
Kennissoorten: declaratieve-, procedurele- en situationele kennis
Kerndoelen VO
Kwalificatiedossiers

L

Leertheorieƫn
Leary’s Rose
Leerdoelen

M

Mager
Motivatie
Mindset theorie van Carol Dweck
Modelleren van Bandura
Metacognitie
Metacognitieve vaardigheden

N

O

Operant conditioneren van Skinner
Ontwikkelingsfasen

P

Piramide van Maslow
Positive Behavior Support (PBS)
Psychomotorisch doel

Q

R

Relatie
Revised taxonomy
Representatievormen: enactieve-, iconische- en symbolische representatie
Roos van Leary

S

Self determination theory (SDT)
Spiral curriculum
Scaffolding van Lev Vygotsky
Steigerleren
SLO doelen
SMART leer doelen
SMART methode

Trial-and-error van Thorndike
Terry TenBrink
Taxonomie van Benjamin Bloom
Taxonomie van Romiszowki
Taxonomie van Miller
Taxonomie Obit
Taxonomie RTTI van Drost en Verra L
Taxonomie van Finks Taxonomy
Taxonomie SOLO van Collis en Biggs
Taxonomie Europese referentiekader vreemde talen (ERK)

U

V

W

X

Y

Z

ZDT
Zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan
Zelfrealisatie
Zone van Naaste Ontwikkeling van Lev Vygotsky
ZNO
Zelfregulatie
Zelfregulerend leren

1

2

3

4

5

6

7

8

9