Dual-coding theory van Allan Paivio

Auteur: Basten Berg
Gepubliceerd: 29/december/2023
Redacteur: Gezocht
‘Wil je dit artikel redigeren? Dat kan! Heb je een foutje gevonden of mis je informatie? Stuur dan een mail naar support@eenmeesterinleren.nl en help zo mee om het onderwijs te verbeteren.

Inhoudsopgave

  1. Wat is de Dual Coding Theory?
  2. Wat stelt de Dual Coding Theory?
  3. Wie heeft de dubbele coderingstheorie uitgevonden?
  4. Wat betekent dubbele codering in het onderwijs?

Welkom op het platform eenmeesterinleren.nl. Een plek leraren, andere onderwijsprofessionals en iedereen die geïnteresseerd is in de Dual-coding theory van Allan Paivio. Vanuit mijn achtergrond als biologie leraar, onderwijskundige en lerarenopleider schijf ik artikelen en maak ik video’s fundamentele theorieën over onderwijs, leren en lesgeven begrijpelijk aan te bieden. Op de community voor leraren vind je een overzicht van alle uitgewerkte theorieën geordend per thema en een groep onderwijsprofessionals waar je je inhoudelijke vragen aan kunt stellen.

1. Wat is de Dual Coding Theory?

De dual-coding theorie beschrijft het proces waarop onze hersenen informatie opslaan. Allan Pavio ontdekte dat we twee kanalen in het geheugen hebben. Eén die visuele prikkels verwerkt en één die verbale prikkels verwerkt. De dual-coding theorie is daarmee een operationalisatie van de werking van het geheugen.

Dual coding theory - Allan Paivio - duale codetheorie

Bron: https://www.instructionaldesign.org/theories/dual-coding/

In zijn Dual-Coding theorie identificeerde Paivio drie soorten verwerking

  1. Representatief: representatieve verwerking is de directe activering van verbale of non-verbale representaties.
  2. Referentieel: referentiële verwerking is de activering van het verbale systeem door het non-verbale systeem of vice versa.
  3. Associatief: associatieve verwerking is de activering van representaties binnen hetzelfde verbale of non-verbale systeem. Een leertaak kan een of alle van de drie soorten verwerking vereisen.

2. Wat stelt de Dual Coding Theory?

De theorie stelt dan ook dat beelden en woorden via verschillende kanalen in onze hersenen worden verwerkt en in het kortetermijngeheugen worden opgeslagen. Dual coding theorie suggereert dat menselijke cognitie verdeeld is in twee verwerkingssystemen: visueel en verbaal. Het visuele systeem houdt zich bezig met de verwerking van grafische informatie en het verbale systeem met de verwerking van taalkundige informatie.

‘Deze video is gewoon vrij te gebruiken! Link wel even naar https://eenmeesterinleren.nl/dual-coding-theory/

Wat komt er in je op als ik appel zeg? Misschien zag je een of misschien kwam het woord appel je voor de geest. Waarschijnlijk heb je ooit de betekenis van appel geleerd door een combinatie van het woord appel te horen en een appel te zien. Als je nu het woord appel hoort, herinner je hoe een appel er uit ziet en het woord omdat ergens onderweg het woord en het beeld met elkaar verbonden zijn.

Eigenlijk is het niets nieuws. Iedereen voelt diep van binnen dat iets zeggen en tegelijkertijd laten zien beter werkt bij het aanleren. Dit is de reden waarom we, wanneer we proberen baby’s te laten spreken, de woorden zeggen en een plaatje in een boek of het echte object laten zien. denk bijvoorbeeld aan een ouder die naar zichzelf wijst en zegt papa, papa, papa om vervolgens naar de kat te wijzen en kat, kat, kat te zeggen.

Als we woorden en beelden met elkaar verbinden in onze onderwijspraktijk, kunnen we het geheugen van onze leerlingen een boost geven voor het onthouden van individuele termen en ideeën. Bovendien worden hiermee de verbindingen tussen concepten gestimuleerd. Dit draagt bij aan de transfere van kennis.

3. Wie heeft de dubbele coderingstheorie uitgevonden?

De ‘Dual Coding Theory of Memory‘ vindt zijn oorsprong in het onderzoek van Allan Paivio (1971). Pavio poogde hiermee de krachtige mnemonische effecten van beelden die hij en anderen hadden blootgelegd te verklaren, maar de implicaties ervan voor de cognitieve theorie gaan veel verder dan deze bevindingen. Want hoewel de theorie daarmee meer dan 50 jaar oud is, heeft deze nog steeds enorme implicaties voor onze lespraktijk en het leren van vandaag. Je zou zelfs kunnen stellen dat de theorie belangrijker wordt naarmate we meer multimedia gaan gebruiken in de klas. Het gebruik van deze theorie in de klas helpt leerlingen om informatie te onthouden. Het simpele gebruik van foto’s of andere visuele representaties van termen, concepten en ideeën is een geweldige manier om het leren te versterken en het begrip en de retentie van kennis bij leerlingen te vergroten.

4. Wat betekent dubbele codering in het onderwijs?

De dual-coding theorie ondersteunt het idee dat leren kan worden gemaximaliseerd door woorden en afbeeldingen te combineren. Als een leraar bijvoorbeeld het woord werken verbindt met afbeeldingen die bij werk horen, kunnen leerlingen het begrip werk beter onthouden en gemakkelijker betekenis geven aan het grotere idee van werken. Het artikel over de Cognitieve multimediatheorie Richard Mayer geeft een aantal handvaten van hoe visuele en verbale informatie het best gecombineerd kan worden.

Door het woord in tekst te combineren met een visuele weergave van het woord, wordt het concept opgeslagen als afbeeldingen in combinatie met het verbale signaal waardoor de informatie beter teruggevonden kan worden wanneer deze later nodig is. Goed gebruik van de dual-coding vermindert ook de cognitieve belasting van het leren van nieuwe concepten. Voor meer informatie hierover kun je ook het artikel over de cognitieve load theorie bekijken. Is er geen combinatie van verbale en non verbale informatie in jouw les te vinden? Ga dan terug naar de tekentafel!

Een leven lang lesgeven doen docenten samen.

Al je vragen over onderwijs, leren en lesgeven snel en op een pek beantwoord door
collega’s en andere experts.

‘Heb je vanuit je expertise of ervaring aanvullingen of kritiek op het artikel? Deze input is altijd welkom! Stuur dan een mail naar support@eenmeesterinleren.nl, zodat we informatie toe kunnen voegen of de fout kunnen herstellen!