Over een meesterinleren.nl

Het platform helpt leraren om duurzaam en gezond te werken.

Hier lees je verder: Wie we zijn, Wie we helpen, Wat we doen, Onze filosofie, Onze missie en Mijn verhaal.

Wie zijn we

Het platform:Eenmeesterinleren.nl‘ is een onderwijsplatform dat is opgezet door Basten Berg. Het doel van het platform is om een plek te creëren voor leraren die zichzelf willen ontwikkelen door middel van kennis over lesgeven en het uitwisselen van ervaringen over de dagelijkse onderwijspraktijk, ondersteund door experts. Om deze kennis te kunnen aanbieden werken onderwijsexperts samen aan de creatie van kennisvideo’s over onderwijstheorieën.

Het Boek: Op deze website vind je ook een productpagina van het gelijknamige boek Een meester in leren. Het idee voor het boek en de verdere uitwerking ervan is tot stand gekomen in co-creatie met twee van de auteurs en sluit aan bij de ambitie om onderwijskundige kennis toepasbaar te maken voor leraren en de overtuiging dat deze kennis van belang is om een goede leraar te worden. Een Meester in Leren is een praktisch, leesbaar, en studeerbaar boek voor leraren over leertheorieën en leerprocessen. Meer informatie over het boek is te vinden op de productpagina. Hoewel boek en platform dezelfde naam hebben, zijn het afzonderlijke producten. Niet alle auteurs van het boek zijn inhoudelijk betrokken bij het platform.

Deze website is onderdeel van het onderwijsplatform eenmeesterinleren.nl. De rest van deze pagina “Over ons” verwijst ook naar dit platform. Ik spreek op de website soms in de wij-vorm, om recht te doen aan alle onderwijsexperts die hun kennis beschikbaar gesteld hebben om het platform tot een succes te maken. Zonder deze experts heeft het platform geen bestaansrecht.

Wie helpen we

Wij helpen leraren in het PO, VO, MBO en mensen die in een andere hoedanigheid onderwijzen. We focussen op beginnende leraren met maximaal drie jaar leservaring. Deze leraren hebben in principe alle bouwstenen in huis om duurzaam les te blijven geven, maar hebben soms gebrek aan structuren, systemen, peers, hulpmiddelen en begeleiding om dit doel te bereiken.

Wat doen we

Het platform helpt deze leraren om duurzaam te werken. Ontspannen lesgeven met hoge leerresultaten, overzichtelijke lessen, rustige leerlingen en stressloze lesweken. Op de community van eenmeesterinleren.nl worden leraren ondersteunt bij het opdoen van kennis, het oefenenen en het delen van ervaringen. De community richt zich op het minimaliseren van ordeverstoring en dagelijkse werkstress en het maximaliseren van participatie en motivatie van de leerlingen.

Onze Filosofie

Een duurzame werkweek is de perfecte balans tussen leerresultaat van de leerlingen en de inspanning van de leraar. Dit wordt bereikt door te focussen op de volgende aspecten: de kennis van lesgeven, de uitwisseling van ervaring met lesgeven en de juiste begeleiding bij dit ontwikkelproces.

Missie

Onze missie is dan ook om kennis over lesgeven voor elke leraar op één plek beschikbaar te maken. Op een manier die begrijpelijk, direct praktisch toepasbaar en snel studeerbaar is. Voor alle leraren die een meester in leren willen worden.

Mijn verhaal

Deel 1

Het startte in 2009 toen ik (Basten Berg) mijn baan als docent biologie in het VO begon. Het werken als startend docent is geweldig leuk en tegelijkertijd een enorme uitdaging. De eerste jaren als docent waren hard werken. Ik was zo druk bezig met het voorbereiden van mijn lessen, klassenmanagement tijdens de les en alle andere zaken die er bij een baan als docent komen kijken dat er vaak, zelfs in het weekend, geen tijd overbleef voor iets anders dan werk.

Deel 2

Toen ik in 2010 met mijn master onderwijswetenschappen was begonnen had ik mijzelf net door mijn eerste jaren als leraar heen geworsteld. In mijn werk als docent viel het mij als aanstaand onderwijskundige op dat sommige theorieën over lesgeven niet bekend of beschikbaar zijn voor leraren. Theorieën die vaak juist enorme gevolgen hebben voor het gemak waarmee leraren voor de klas staan. Door het toepassen van deze theorieën in mijn eigen onderwijspraktijk kwam ik erachter dat het mogelijk is om op een enorm ontspannen manier les te geven, met goede leerresultaten bij mijn leerlingen en zonder hoge werkdruk voor mij.  

Deel 3

Het lesgeven aan mijn leerlingen gaf mij veel voldoening. Door deze ervaring kreeg ik de behoefte om deze kennis over lesgeven door te geven aan mijn collega’s en leraren in opleiding. Dus ik dacht: “wat als ik in plaats van lesgeven in het VO, leraren op ga leiden?” Ik solliciteerde op de lerarenopleiding en begon met het onderwijzen van aankomende leraren en gaf les in de theorieën die ik voorheen zelf gebruikte in bij het lesgeven.

Deel 4

Gedreven om zoveel mogelijk docenten te bereiken had ik direct en indirect duizenden studenten onder mijn hoede die ik mocht begeleiden op hun reis tot docent. Maar onder de oppervlakte liep het vast. De voorgeschreven literatuur was soms kwalitatief te laag, het curriculum waarbinnen opgeleid moest worden stond vaak vast en al het overige werk dat de grote studentenaantallen met zich mee brachten, leidde mij af van het opleiden van nieuwe leraren.

Deel 5

Klaar met de afleidende administratieve en vaste werkprocessen besloot ik om me te storten op mijn eigen project. Het idee was simpel: kennis over lesgeven op één plek beschikbaar maken voor alle leraren. Op een manier die begrijpelijk, direct praktisch toepasbaar en snel studeerbaar is. Voor leraren die samen beter willen worden in lesgeven en op een duurzame en gezonde manier hoge leerresultaten willen bereiken bij hun leerlingen. Ik leef er naar en onderwijzen het ook.

Contact opnemen

De beste manier om contact op te nemen is via e-mail – support@eenmeesterinleren.nl. Je kunt een Eenmeesterinleren.nl hier volgen op YouTube. Je kunt hier lid worden van onze nieuwsbrief. Je ontvangt dan elke week een e-mail met een nieuwe video van een meesterinleren.nl. Het privacybeleid, de algemene voorwaarden en andere juridische zaken vind je hier.