Blog Video’s

Video’s die je helpen in jouw onderwijspraktijk

Effectieve Leerstrategie – Self-explanation – Leerprocessen Deel 5E

Samenvatting Self-explanation (in het Nederlands dus Zelfverklaren genoemd) is het in je eigen woorden aan jezelf uitleggen wat je hebt geleerd of wat je aan het leren bent. Zelfverklaren is een reflecterende leerstrategie met twee doelen. Naast onthouden gaat het bij zelfverklaren ook om het begrijpen van de leerstof. Zelf verklaren is iets dat leerlingen […]

Effectieve Leerstrategie – Interleaving – Leerprocessen Deel 5D

Samenvatting Interleaving is een geïntegreerde aanpak waarbij verschillende onderwerpen en thema’s door elkaar lopen. Omdat onderwerpen en thema’s bij interleaving meer door elkaar lopen wordt informatie beter opgeslagen in het langetermijngeheugen. Een ander voordeel van het leggen van verbanden is dat leerlingen ook beter in staat zijn de stof in samenhang te begrijpen. Bovendien geeft […]

Effectieve Leerstrategie – Retrieval practice – Leerprocessen Deel 5C

Samenvatting Retrieval practice (of in het Nederlands ophaal-oefening) is een zeer effectieve strategie om iets beter te onthouden. Het gaat over het actief terughalen (ofwel ophalen) van informatie uit je geheugen. Als het terughalen direct gebeurt,  na een les of na iets gelezen te hebben, heeft dit maar weinig effect. Het heeft meer effect als […]

Effectieve Leerstrategie – Spaced practice en de vergeetkurve van Ebbinghaus – Leerprocessen Deel 5B

Samenvatting Gespreid oefenen (in het Engels ookwel spaced practice genoemd) is het principe dat gespreid leren beter werkt dan geclusterd leren.Dit betekent dat drie keer per week een half uur leren effectiever is dan één keer per week anderhalf uur. Hermann Ebbinghaus was de eerste die dit fenomeen ontdekte en noemde dit de vergeetcurve. De […]

Effectieve Leerstrategieën: spaced practice, retrieval practice, Interleaving en self-explanation – Leerprocessen Deel 5A

Samenvatting Een Leerstrategie is een manier of werkwijze waarop je informatie het beste kan onthouden. De meeste leerstrategieën zijn gericht op de leerling. Dat wil zeggen dat de strategie beschrijft hoe het individueel bestuderen van leerstof verloopt. Tegelijkertijd vind je in leerstrategieën veel aanwijzingen over hoe je lessen zo kunt ingerichen dat er effectiever geleerd […]

Probleemoplossen (problem solving) van Polya en probleemgestuurd leren – Leerprocessen Deel 4

Samenvatting Probleemoplossen of problem solving is het toepassen van reeds aanwezige kennis en vaardigheden op een gepresenteerd probleem. het oplossen van een probleem verloopt volgens vier fasen: Fase 1: Het probleem begrijpen. Fase 2: Een plan bedenken. Fase 3: Het plan uitvoeren. Fase 4: Terugkijken. Als leraar kun je leerlingen helpen om beter te worden […]

Zelfregulatie en zelfregulerend vermogen – De Jong & Simons – Leerprocessen Deel 3

Samenvatting Zelfregulatie is het proces dat we als mensen gebruiken om onze gedachten, gedrag en emoties te activeren en in stand te houden om onze doelen te bereiken. Een hoge mate van zelfregulatie leidt tot een succesvoller leerproces van de leerling. Voor het ontwikkelen van zelfregulatie zijn metacognitieve vaardigheden van groot belang.Waar metacognitie zich richt […]

Metacognitie en metacognitieve vaardigheden – Leerprocessen Deel 2

Samenvatting Metacognitie is de kennis over het eigen denken en leren. Metacognitie kan gaan over de drie verschillende soorten kennis namelijk: Declaratieve kennis, Procedurele kennis en Situationele kennis.  De drie belangrijke metacognitieve vaardigheden zijn: plannen, monitoren en evalueren Plannen gaat over zaken zoals: goed kunnen inschatten hoelang een bepaalde opdracht duurt, gestructureerd werken, hoofd- en […]

Kennissoorten van Paris & Cunningham – Leerprocessen Deel 1

Samenvatting Deze video ging over verschillende kennissoorten. Kennis wordt opgeslagen in het langetermijngeheugen van de leerling. Zodra de kennis nodig is, dan kan deze kennis vanuit het langetermijngeheugen teruggehaald worden. Paris & Cunningham onderscheiden drie verschillende kennissoorten: declaratieve, procedurele en situationele kennis. Het is als leraar van belang dat je leerdoelen stelt binnen de verschillende […]

Big 5 persoonlijkheidskenmerken – Hersenen en leren Deel 8

Samenvatting De big five beschrijft vijf persoonlijkheidskenmerken. Mensen hebben verschillende temperamenten en verschillende talenten. De persoonlijkheidskenmerken worden soms verward met intelligentie omdat sommige van de kenmerken van grote invloed zijn op het presteren op school. Daarom is kennis van de Big Five belangrijk voor jouw onderwijspraktijk.  De Big five is halverwege de vorige eeuw ontstaan […]