Van A-motivatie naar Actie: Het Benutten van Intrinsieke en Extrinsieke Motivatie

AUTEUR: Basten Berg
Gepubliceerd: 5/nov/2023
Redacteur: Gezocht
“Wil je dit artikel redigeren? Dat kan! Heb je een foutje gevonden of mis je informatie? Stuur dan een mail naar support@eenmeesterinleren.nl en help zo mee om het onderwijs te verbeteren.”

Inhoudsopgave

  1. Wat is de betekenis van motivatie?
  2. Wat voor soorten motivatie zijn er?
  3. Waaruit blijkt motivatie?
  4. Welke motivatie theorieën zijn er?
  5. Hoe motiveer je leerlingen in de klas?
  6. Conclusie motivatie in de klas

Welkom, betrokken leraren en andere geïnteresseerde! Dit artikel is bedoeld om te ondersteunen in de toepassing van theorie naar praktijk. We verkennen de facetten van motivatie en hoe deze in het onderwijs kunnen worden benut.

Van A-motivatie naar Actie. Het Benutten van Intrinsieke en Extrinsieke Motivatie gebaseerd op de motivatie-theorie van Ryan & Deci (2000)

“Deze afbeelding is gewoon vrij te gebruiken! Link wel even naar https://eenmeesterinleren.nl/van-a-motivatie-naar-actie-het-benutten-van-intrinsieke-en-extrinsieke-motivatie/

1. Wat is de betekenis van motivatie?

Motivatie is de motor achter gedrag; het is wat ons aanzet tot handelen. Het is de innerlijke kracht die iemand richting geeft en volharding geeft in wat vaak een tumultueuze reis naar een doel kan zijn. Het is het verschil tussen opstaan en blijven liggen, tussen een droom en een diploma.

2. Wat voor soorten motivatie zijn er?

Er zijn drie vormen van motivatie te onderscheiden, intrinsieke motivatie, extrinsieke motivatie en A-motivatie. Het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie is breed bekend en wordt ook op de wikipedia over motivatie netjes uiteengezet, A-motivatie is minder bekend. Hieronder zet ik alle drie de vormen van motivatie uiteen.

Intrinsieke Motivatie

Intrinsieke motivatie bloeit op binnenin het individu. Het is de passie voor het schilderen die een kunstenaar laat doorgaan tot diep in de nacht. Het is de nieuwsgierigheid van een leerling die elke hoek van een bibliotheek verkent.

Extrinsieke Motivatie

Extrinsieke motivatie is de buitenlandse valuta van ons gedrag. Het is het applaus dat een acteur ontvangt, het is de iPhone die een student krijgt na het behalen van goede cijfers.

A-motivatie

A-motivatie, de afwezige broer van de motivatiefamilie, is de leegte waar geen verlangen is om te bewegen. Denk aan een tiener die naar het plafond staart, zich afvragend waarom algebra ooit relevant zal zijn voor zijn leven.

Bekijk voor meer informatie over Intrinsieke motivatie, Extrinsieke Motivatie en A-motivatie ook de volgende video.

“Deze video is gewoon vrij te gebruiken! Link wel even naar https://eenmeesterinleren.nl/van-a-motivatie-naar-actie-het-benutten-van-intrinsieke-en-extrinsieke-motivatie/

3. Waaruit blijkt motivatie?

Motivatie manifesteert zich in engagement en toewijding. Een gemotiveerde leerling zal de tijd vergeten tijdens het onderzoek, gedreven door nieuwsgierigheid. In contrast, een ongemotiveerde leerling zal elke tik van de klok voelen.

4. Welke motivatie theorieën zijn er?

In de dynamische wereld van onderwijs en leren is het begrijpen van motivatie een cruciale sleutel tot succes. Leraren staan dagelijks voor de uitdaging om een brug te slaan tussen de leerstof en de leerling, waarbij ze zich voortdurend afvragen: “Wat drijft mijn leerlingen?” Deze vraag is van onschatbare waarde, want motivatie in de klas is niet enkel het product van individuele interesse of discipline, maar wordt ook diepgaand beïnvloed door psychologische, sociale en omgevingsfactoren. Door verschillende motivatietheorieën te verkennen, krijgen we inzicht in de complexe krachten die leerlingen aanzetten tot actie of hen juist belemmeren in hun leerproces. Elke theorie geeft de leraar extra gereedschap in handen om een omgeving te creëren waarin de intrinsieke en extrinsieke motivatie van leerlingen kan bloeien. Laten we deze concepten nader onderzoeken en concrete strategieën ontwikkelen om elke leerling te helpen zijn volledige potentieel te bereiken.

Behoeftenpiramide van Abraham Maslow

In de Behoeftenpiramide van Maslow zoeken we naar zelfverwezenlijking, maar dit kan volgens Maslow alleen waneer onze basisbehoeften zijn vervuld. Voor meer verdieping, zie ook het artikel Maslow’s Hiërarchie van Behoeften: Toepassingen en Inzichten voor Effectief Onderwijs.

Attributietheorie van Bernhard Weiner

Volgens Weiner’s Attributietheorie beïnvloedt onze perceptie van succes of falen onze motivatie. Geloven we dat we controle hebben, dan zijn we meer gemotiveerd. Lees verder in het artikel Leerlingen Motiveren: Toepassing van Bernard Weiner’s Attributietheorie in het Onderwijs.

Fixed en Growth Mindsettheorie van Carol Dweck

Dweck’s Mindsettheorie suggereert dat degenen met een ‘growth mindset’ gemotiveerder zijn om uitdagingen aan te gaan dan degenen met een ‘fixed mindset’. Ontdek meer via het artikel: Growth Mindset en Fixed Mindset van Carol Dweck.

Flowtheorie van Mihaly Csikszentmihalyi

Csikszentmihalyi’s Flowtheorie beschrijft een toestand waarin we zo betrokken zijn bij een activiteit dat niets anders lijkt te bestaan genaamd Flow. Flow is de balans tussen de competentie van de lerende en de moeilijkheidsgraad van de taak. Verdiep je in flow met het artikel: Flowtheorie in het Onderwijs: Het Optimaliseren van Leerling-motivatie en Concentratie.

Zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci

Ryan en Deci’s Zelfdeterminatietheorie stelt dat autonomie, competentie, en verwantschap essentieel zijn voor motivatie. Lees verder in het artikel: Zelfdeterminatietheorie: Het Belang van Autonomie volgens Deci en Ryan.

5. Hoe motiveer je leerlingen in de klas?

Om leerlingen te motiveren, moeten we een omgeving creëren waarin intrinsieke en extrinsieke motivatie kan bloeien. Dit betekent het bevorderen van een groei-mindset, het bieden van keuzes voor autonomie, en het vieren van meesterschap en vooruitgang. Hier zijn enkele praktische strategieën:

Autonomie in Leerkeuzes

Geef leerlingen keuze in hun leerproces. Dit kan gaan over de selectie van boeken voor een boekrapport, of de keuze van projectonderwerpen. Autonomie versterkt de intrinsieke motivatie en bevordert eigenaarschap over het leren.

Vieren van Inspanning en Groei

Gebruik de principes van een ‘growth mindset’ door inspanning te prijzen in plaats van alleen het eindresultaat. Dit verlegt de focus van angst voor falen naar waardering voor het leerproces.

Verbinden van Lesmateriaal met Levens

Maak de stof relevant. Wanneer leerlingen zien hoe wiskunde helpt bij budgetteren of hoe literatuur hen inzicht geeft in menselijk gedrag, wordt leren waardevoller en persoonlijk betekenisvoller.

Feedback die Voedt

Geef constructieve en specifieke feedback die leerlingen helpt te begrijpen hoe ze kunnen verbeteren. Vermijd lege lof; wees echt en behulpzaam.

Creëer Uitdagende maar Haalbare Doelen

Stel doelen die uitdagend zijn, maar niet zo moeilijk dat leerlingen ontmoedigd raken. Succes in deze doelen bouwt zelfvertrouwen en de wens om verder te streven.

6. Conclusie motivatie in de klas

Elke leerling is een unieke mix van behoeften en drijfveren. Een effectieve leraar is een motivatie-detective, altijd op zoek naar de verborgen aanwijzingen die kunnen onthullen wat een student zal inspireren. Of het nu via intrinsieke passies of extrinsieke beloningen is, het doel is om elk kind van A-motivatie naar actie te bewegen, van verveling naar betrokkenheid, en van onzekerheid naar zelfvertrouwen.

Laten we de theorieën niet als absoluut zien, maar als gereedschap in een gereedschapskist, altijd klaar om aangepast en toegepast te worden op de unieke uitdagingen en mogelijkheden die elke nieuwe dag in de klas brengt.

Een leven lang lesgeven doen docenten samen.

Al je vragen over onderwijs, leren en lesgeven snel en op een pek beantwoord door collega’s en andere experts.

“Heb je vanuit je expertise of ervaring aanvullingen of kritiek op het artikel? Deze input is altijd welkom! Stuur dan een mail naar support@eenmeesterinleren.nl, zodat we informatie toe kunnen voegen of de fout kunnen herstellen!”