Taxonomie van Miller: Het niveau van leerdoelen

Auteur: Basten Berg
Gepubliceerd: 3/december/2023
Redacteur: Gezocht
‘Wil je dit artikel redigeren? Dat kan! Heb je een foutje gevonden of mis je informatie? Stuur dan een mail naar support@eenmeesterinleren.nl en help zo mee om het onderwijs te verbeteren.

Inhoudsopgave

  1. Wat is een Taxonomie?
  2. Waarvoor gebruik je de Taxonomie van Miller?
  3. Welke niveaus heeft de Taxonomie van Miller?
  4. De taxonomie van Miller in de Onderwijspraktijk

Welkom op het platform eenmeesterinleren.nl. Een plek leraren, andere onderwijsprofessionals en iedereen die geïnteresseerd is in de Taxonomie van Miller. Vanuit mijn achtergrond als biologie leraar, onderwijskundige en lerarenopleider schijf ik artikelen en maak ik video’s fundamentele theorieën over onderwijs, leren en lesgeven begrijpelijk aan te bieden. Op de community voor leraren vind je een overzicht van alle uitgewerkte theorieën geordend per thema en een groep onderwijsprofessionals waar je je inhoudelijke vragen aan kunt stellen.

1. Wat is een Taxonomie?

Een Taxonomie is een classificatiesysteem om leerdoelen te categoriseren in verschillende levels van complexiteit. Het gebruik van een taxonomie is in het onderwijs noodzakelijk om doelen op het juiste niveau te formuleren en op basis daarvan jouw onderwijs vorm te geven, te toetsen en je onderwijs te evalueren. Je gebruikt een taxonomie dus voor het formuleren van een leerdoel op het juiste niveau. Het formuleren van een leerdoel zonder gebruik van een taxonomie kan ertoe leiden dat je een leerdoel op een onjuist niveau stelt. Lees voor meer informatie ook het artikel: ‘Leerdoelen: Een artikel met praktische handvatten en voorbeelden’ In dit artikel ga ik verder in op de taxonomie van Miller. Bekijk voor meer taxonomieën ook de artikelen over: de taxonomie van BloomRomiszowkiMillerObitRTTI, SOLO, ERK en Fink’s Taxonomy.

2. Waarvoor gebruik je de Taxonomie van Miller?

‘Deze video is gewoon vrij te gebruiken! Link wel even naar http://www.eenmeesterinleren.nl/naam-artikel

De taxonomie van Miller, ook wel het piramidemodel van Miller genoemd, is in 1990 ontwikkeld om meer inzicht te krijgen op het handelen van artsen in de beroepspraktijk. Dit maakt de theorie erg geschikt voor beroepsopleidingen.

Eenzelfde soort wens was ereind jaren 90 bij de lerarenopleidingen voor de beoordeling van docenten. Opleidingen wilden bij de beoordeling van de bekwaamheid van leraren niet alleen afgaan op scores van docenten in schoolse assessments maar ook kijken of docenten de kansen voor het leren van leerlingen in hun eigen onderwijspraktijk wisten te benutten. De taxonomie was bedoeld voor het ontwikkelen van toetsen en het kijken naar toetsprogramma’s. Deze focus zie je wel terug in het model maar het model van Miller is in de basis gewoon een taxonomie en kun je het model ook als zodanig gebruiken in je onderwijspraktijk. 

3. Welke niveaus heeft de Taxonomie van Miller?

De Taxonomie van Miller beschrijft de ontwikkeling van beroepsbekwaamheid op vier niveaus: Miller geeft deze vier niveaus schematisch weer in een piramide. De niveaus zijn: Knows, Knows how, Shows how en Does.

Piramide taxonomie van Miller 990 ENG-2- Leerdoelen-Taxonomieën-onderwijspraktijk-‎Modellen-Eenmeesterinleren.nl

www.openpress.usask.ca Geraadpleegd op: 3/december/2023

In het Nederlands: weten, weten hoe, tonen en doen. Zoals je ziet aan de pijl in de afbeelding lopen de niveaus op in complexiteit en authenticiteit. De taxonomie geeft bij elk niveau een korte beschrijvingen van activiteiten. Ik zal de vier niveaus nu één voor één toelichten. De piramide taxonomie van Miller bestaat dus vier lagen waarbij de onderste lagen voorwaardelijk zijn voor de hogere lagen. Naarmate je hoger in de piramide komt wordt de authenticiteit van het onderwijs, de leertaken en beoordelingsmethoden steeds belangrijker. Ik licht de vier niveaus hieronder één voor één toe.

Piramide taxonomie van Miller 1990 NL - Leerdoelen-Taxonomieën-onderwijspraktijk-‎Modellen-Eenmeesterinleren.nl

‘Deze afbeelding is gewoon vrij te gebruiken! Link wel even naar http://www.eenmeesterinleren.nl/naam-artikel

Het niveau weten

Als eerste weten; Het onderste niveau wordt gevormd door de feitenkennis waarover de lerende moet beschikken om een toekomstige vaardigheid uit te kunnen voeren. Dit kan kennis zijn van feiten, van concepten en van routines. Deze lennis kan worden vastgesteld met schriftelijke toetsen. Er wordt beoordeeld of de kennisbasis beheerst wordt. 

Het niveau weten hoe

Dan het niveau van WETEN HOE. Op dit niveau gaat het om het toepassen van kennis. De lerende gebruikt dus kennis om problemen op te lossen of een taak uit te voeren. Dit is nog relatief gemakkelijk schriftelijk te toetsen. Casussen en essays zijn hiervoor geschikte toetsvormen. Er wordt beoordeeld of kennis toegepast kan worden in een contextrijke situatie. 

Deze twee onderste niveaus doen vooral een beroep op de cognities. De onderliggende niveaus van de piramide vormen het fundament voor de bovenliggende niveaus. De taxonomie van Miller is dus hiërarchisch van aard. 

Het niveau tonen

Nu het niveau van TONEN ofwel laten zien. Op dit niveau laat de lerende zien dat hij kan handelen in een gesimuleerde situatie op basis van zijn kennis en begrip (de onderliggende lagen). Er wordt van de lerende gevraagd om taken uit te voeren in een situatie die sterk lijkt op de praktijk. Kennis, vaardigheden en houdingen moet nu geïntegreerd ingezet worden. Je kan hier bijvoorbeeld werken met een rollenspel. Beoordelaars werken met criterialijsten. Er wordt beoordeeld of gedrag wordt juist vertoond in een realistische, gecontroleerde situatie. 

Het niveau DOEN

Als laatste het moeilijkste niveau DOEN ofwel het zelfstandig handelen in de complexe praktijk. De top van de piramide richt zich op wat de lerende werkelijk doet in een echte en complexe praktijksituatie. Hierbij wordt een beroep gedaan op een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, houdingen en persoonlijke eigenschappen. Doen speelt zich af buiten de fysieke context van de school. Waneer je op het niveau van doen kunt functioneren wordt je als competent beschouwd. Op dit niveau worden meerdere competenties geïntegreerd beoordeeld met bijvoorbeeld een assessment, STAR interview of portfolio. Er wordt vaak op meer holistische wijze gekeken naar de prestatie in de beroeps situatie. Er wordt beoordeeld of gedrag juist wordt vertoond in een realistische ongecontroleerde situatie. 

Deze twee bovenste niveau’s in de piramide doen met name een beroep op het gedrag. 

4. De taxonomie van Miller in de Onderwijspraktijk

De taxonomie van Miller is van origine ontworpen voor beroepsonderwijs, maar is ook te gebruiken, in een meer schoolse context, waar niet opgeleid wordt tot een beroep. Je zult dan wellicht wel merken dat je niet altijd uitkomt op het niveau van DOEN in een realistische situatie. 

Van Berkel, Bax & Joosten-ten Brinke legden in 2017 de link tussen de taxonomie van Miller en het competentieonderwijs. Zij schreven dat de twee onderste lagen van de piramide, weten en weten hoe, samen de kennis en vaardigheden vormden en daarmee de losse onderdelen van competenties waren. De bovenste twee lagen van de piramide, tonen en doen, vormen samen de integratie van kennis, vaardigheden én houdingen in professioneel handelen ofwel de volledige competenties.

Een leven lang lesgeven doen docenten samen.

Al je vragen over onderwijs, leren en lesgeven snel en op een pek beantwoord door
collega’s en andere experts.

‘Heb je vanuit je expertise of ervaring aanvullingen of kritiek op het artikel? Deze input is altijd welkom! Stuur dan een mail naar support@eenmeesterinleren.nl, zodat we informatie toe kunnen voegen of de fout kunnen herstellen!