Triarchische model van succesvolle intelligentie van Sternberg – Intelligentie en leren Deel 5

Hoe je meer rust kunt creëren in jouw onderwijspraktijk, met kennis over leren..

Wij helpen leraren in het PO, VO en MBO een ‘fulltime ontspannen’ werkweek te bereiken, met hoge leerresultaten, gemotiveerde leerlingen en ontspannen leraren.

Samenvatting

Deze video ging over het triarchisch model van succesvolle intelligentie. Sternberg onderscheidt in zijn triarchisch model van succesvolle intelligentie drie denkvaardigheden: Analytisch, praktisch en creatief. Volgens Sternberg is succesvolle intelligentie het optimaal ontwikkelen van alle drie de denkvaardigheden. Dit leidt vervolgens tot persoonlijk en professioneel succes. Het niet bewezen is dat de denkvaardigheden onafhankelijke voorspellende waarde voor succes hebben. Daarmee blijft voor het meten van G de daarvoor veel gebruikte IQ test leidend. De theorie kan jou als leraar wel een handvat bieden om te begrijpen waarom leerlingen die als intelligent gezien worden, toch niet altijd goed presteren op school en de leerlingen op diemanier meer passende ondersteuning te bieden in hun leerproces. Leren en school gaat over meer dan cognitieve capaciteit.

Wat er aan bod komt in de video

Aan het einde van deze video kun je een oordeel geven over of de theorie wel of niet behoort tot de intelligentietheorie en kun je de theorie weloverwogen inzetten in jouw onderwijspraktijk.

Koppeling met de generieke kennisbasis (GKB)
Domein A – “De school als leeromgeving ➝ didactisch handelen van de docent “Subdomein A1 – Opvattingen over leren en leerconcepten
Kernconcept A1.3 – Intelligentie en leren

Transcript van de video

Zie volledige transcript

Robbert Sternberg onderscheidt in zijn Triarchische model van succesvolle intelligentie drie componenten van intelligentie. Hij noemt dit denkvaardigheden. 

Het model onderscheid drie denkvaardigheden. Dit zijn Analytisch, praktisch en creatief, welke in iedere leerling in meerdere of mindere mate aanwezig zijn. 

  • Analytische denkvaardigheden zijn de mentale processen die meestal gemeten worden met een IQ-test en een beroep doen op inzicht, logisch redeneren en informatie opnemen. 
  • Creatieve denkvaardigheden zijn nodig om nieuwe ideeën te genereren en te associëren. 
  • Praktische denkvaardigheden zijn doelgericht werken, samenwerken, plannen en zelfkennis.

Volgens Sternberg is succesvolle intelligentie het optimaal ontwikkelen van alle drie de denkvaardigheden. Dit leidt tot zowel persoonlijk als professioneel succes. Wanneer een leerling achterblijft in een van de denkvaardigheden kan dit er toe leiden dat een leerling onnodig lager presteert. Een voorbeeld hiervan is de praktische denkvaardigheid: wanneer een leerling hierin achterblijft, kan de vaardigheid samenwerken minder ontwikkeld zijn, waardoor een leerling in samenwerkingsopdrachten minder scoort dan haar analytische en creatieve denkvaardigheid doen vermoeden.

Stijnberg blijft in zijn definitie van succesvolle intelligentie dichterbij die van General intelligentie ookwel G genoemd. Het is van belang om te weten dat het niet bewezen is dat de denkvaardigheden onafhankelijke voorspellende waarde voor succes hebben. Daarmee blijft voor het meten van G de daarvoor veel gebruikte IQ test leidend.

Deze theorie kan jou als leraar wel een handvat bieden om te begrijpen waarom leerlingen die als intelligent gezien worden, toch niet altijd goed presteren op school. Voor goede prestaties zijn meer componenten nodig dan alleen de cognitieve analytische component. Als leraar doe je er goed aan om je onderwijs ook te richten op het ontwikkelen van praktische vaardigheden en creativiteit. Leren en school gaat over veel meer dan het vaststellen van cognitieve capaciteiten van leerlingen.

Deze video ging over het triarchisch model van succesvolle intelligentie. Sternberg onderscheidt in zijn triarchisch model van succesvolle intelligentie drie denkvaardigheden: Analytisch, praktisch en creatief. Volgens Sternberg is succesvolle intelligentie het optimaal ontwikkelen van alle drie de denkvaardigheden. Dit leidt vervolgens tot persoonlijk en professioneel succes. Het niet bewezen is dat de denkvaardigheden onafhankelijke voorspellende waarde voor succes hebben. Daarmee blijft voor het meten van G de daarvoor veel gebruikte IQ test leidend. De theorie kan jou als leraar wel een handvat bieden om te begrijpen waarom leerlingen die als intelligent gezien worden, toch niet altijd goed presteren op school en de leerlingen op diemanier meer passende ondersteuning te bieden in hun leerproces. Leren en school gaat over meer dan cognitieve capaciteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere video’s van Eenmeesterinleren.nl