Effectieve Leerstrategie – Interleaving – Leerprocessen Deel 5D

Hoe je meer rust kunt creëren in jouw onderwijspraktijk, met kennis over leren..

Ontspannen lesgeven? Met hoge leerresultaten, gemotiveerde leerlingen en ontspannen leraren.

Samenvatting

Interleaving is een geïntegreerde aanpak waarbij verschillende onderwerpen en thema’s door elkaar lopen. Omdat onderwerpen en thema’s bij interleaving meer door elkaar lopen wordt informatie beter opgeslagen in het langetermijngeheugen. Een ander voordeel van het leggen van verbanden is dat leerlingen ook beter in staat zijn de stof in samenhang te begrijpen. Bovendien geeft interleaving leerlingen ruimte om te reflecteren op wat ze hebben geleerd, de kennis dieper te verwerken en dit toe te passen in nieuwe situaties. 

Je kunt interleaven door regelmatig kleine oefentoetsjes te geven of huiswerk opgeven over oudere onderwerpen. Een andere vorm van interleaving, binnen een wat meer traditionele aanpak, is om aan twee hoofdstukken tegelijk te werken! Het lijkt misschien tegennatuurlijk en overzichtelijk maar hierin shuilt nu juist de kracht van interleaving. Ik zou zeggen probeer het een paar keer en kijk naar het effect op de toetsresultaten. 

Het gebruik van interleaving in de klas is een goede manier om het leren van leerlingen effectiever te maken en daarom een handige techniek voor leraren om hun leerlingen te helpen in het leerproces.

Wat er aan bod komt in de video

Na het kijken van deze video weet je hoe de leerstrategie interleaving jouw leerlingen kan helpen in hun leerproces en hoe je deze kunt inzetten in jouw onderwijspraktijk.

Koppeling met de generieke kennisbasis (GKB)
Domein A- De school als leeromgeving ➝ didactisch handelen van de docent
Subdomein A4 – Leer- en motivatieprocessen
Kernconcept A4.2 – Cognitieve leerstrategieën

Transcript van de video

Zie volledige transcript

🏷️Titel:
Effectieve Leerstrategie – Interleaving – Leerprocessen Deel 5D

📋Koppeling met de generieke kennisbasis (GKB)
Domein A- De school als leeromgeving ➝ didactisch handelen van de docent
Subdomein A4 – Leer- en motivatieprocessen
Kernconcept A4.2 – Cognitieve leerstrategieën

🏁Wat komt er aan bod: Intro
De leerling die bij je komt en zegt: Maar meneer ik kan dit echt niet onthouden en ik heb al zo lang geleerd! Gewoon stampen is meestal een slecht advies. Toch kun je deze leerling eenvoudig verder helpen. Deze video gaat over de leerstrategie interleaving

🏁Wat komt er aan bod: Leeruitkomsten
Na het kijken van deze video weet je hoe de leerstrategie interleaving jou leerlingen kan helpen in hun leerproces en hoe je deze kunt inzetten in jouw onderwijspraktijk.

🎞️(Optioneel) gaat het om een reeks?
🎞️(Optioneel) Welke voorkennis is er nodig/handig om deze video te bekijken?
Er zijn meerdere video’s in de reeks over leerprocessen. Vanwege de voorkennis raad je aan om eerst de video over Effectieve Leerstrategieën te bekijken voordat je deze video bekijkt, maar zonder deze voorkennis gaat het in dit geval ook lukken.

💬 De uitleg:
Als het gaat over het effectiever leren van leerlingen, is er altijd ruimte voor verbetering. Een manier om het leren van leerlingen te optimaliseren, is door interleaving. Interleaving gaat over de volgorde waarin leerstof aangeboden wordt. Het is in het onderwijs gebruikelijk om leerstof in logische blokken van ongeveer gelijke grootte op te delen. Dit kun je vaak goed zien in lesmethoden. Lessen worden afgestemd op dat ene onderwerp waarbij vaak wekenlang aan hetzelfde onderwerp of thema gewerkt wordt. Na de toets volgt een nieuw onderwerp. Deze wat traditionele aanpak is niet altijd het meest effectief.
Interleaving werkt anders. Bij interleaving is sprake van een meer geïntegreerde aanpak waarbij verschillende onderwerpen en thema’s door elkaar lopen. Als verschillende onderwerpen en thema’s door elkaar lopen, is leren effectiever dan wanneer diezelfde onderwerpen en thema’s in blokken worden aangeboden. Omdat onderwerpen en thema’s bij interleaving meer door elkaar lopen, daagt het leerlingen uit om verbanden te leggen en onderscheid te maken tussen overeenkomsten en verschillen. Dit kost meer moeite en leidt er toe dat kennis en informatie beter opgeslagen wordt in het langetermijngeheugen. Kijk voor meer informatie over hoe dit werkt ook de video over de werking van het geheugen.
Het beter opslaan van informatie in het langetermijngeheugen wordt daarbij nog eens versterkt omdat de leerlingen de kennis meerdere malen actief uit hun langetermijngeheugen terug moeten halen. Dan treed ook de leerstrategie retrieval practice op waardoor het leerrendament nog beter wordt. Interleaving houdt ook verband met de leerstrategie spaced practice. Leerlingen oefenen immers op allerlei verschillende momenten met de stof. De precieze werking van retrieval practice en spaced practice heb ik in aparte video’s uitgebrijder uitgewerkt.
Een ander voordeel van het leggen van verbanden is dat leerlingen ook beter in staat zijn de stof in samenhang te begrijpen. Bovendien geeft interleaving leerlingen ruimte om te reflecteren op wat ze geleerd hebben, het geleerde dieper te verwerken en toe te passen in nieuwe situaties.
Om overzicht te houden tijdens interleaving met veel verschillende onderwerpen is het voor de leraar van belang dat hij aan het begin van het schooljaar en/of de periode bedenkt hoe de eerdere leerstof terug kan komen in De nieuwe leerstof. Als deze vorm te groot of tijdrovend is voor jouw onderwijspraktijk kun je ook interleaven door regelmatig kleine oefentoetsjes te geven of huiswerk opgeven over oudere onderwerpen. Een andere vorm van interleaving binnen een wat meer traditionele aanpak is om aan twee hoofdstukken tegelijk te werken. Dit kan bijvoorbeeld door in de biologieles de eerste les van de week bezig te zijn met hoofdstuk 6 over planten en in de tweede les met hoofdstuk 7 over het menselijk lichaam. Maar eigenlijk zou het nog beter zijn als je binnen de les aan twee hoofdstukken werkt. Het werken aan twee verschillende hoofdstukken lijkt misschien tegennatuurlijk en overzichtelijk voor jou en je leerlingen maar hierin schuilt nu juist de kracht van interleaving. Ik zou zeggen probeer het een paar keer en kijk naar het effect op de toetsresultaten.
Over het algemeen is het gebruik van interleaving in de klas een goede manier om het leren van leerlingen effectiever te maken en daarom een handige techniek voor leraren om hun leerlingen te helpen in het leerproces.

🔚 Outro samenvatting:
Deze video ging over Interleaving. Interleaving is een geïntegreerde aanpak waarbij verschillende onderwerpen en thema’s door elkaar lopen. Omdat onderwerpen en thema’s bij interleaving meer door elkaar lopen wordt informatie beter opgeslagen in het langetermijngeheugen. Een ander voordeel van het leggen van verbanden is dat leerlingen ook beter in staat zijn de stof in samenhang te begrijpen. Bovendien geeft interleaving leerlingen ruimte om te reflecteren op wat ze hebben geleerd, de kennis dieper te verwerken en dit toe te passen in nieuwe situaties.
Je kunt interleaven door regelmatig kleine oefentoetsjes te geven of huiswerk opgeven over oudere onderwerpen. Een andere vorm van interleaving, binnen een wat meer traditionele aanpak, is om aan twee hoofdstukken tegelijk te werken! Het lijkt misschien tegennatuurlijk en overzichtelijk maar hierin shuilt nu juist de kracht van interleaving. Ik zou zeggen probeer het een paar keer en kijk naar het effect op de toetsresultaten.
Het gebruik van interleaving in de klas is een goede manier om het leren van leerlingen effectiever te maken en daarom een handige techniek voor leraren om hun leerlingen te helpen in het leerproces.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere video’s van Eenmeesterinleren.nl