Pyramide van Abraham Maslov – Motivatietheorie (2 van 6)

Hoe je meer leerresultaten kunt creëren in jouw onderwijspraktijk, met kennis over leren.

Wij helpen leraren in het PO, VO en MBO een ‘fulltime ontspannen’ werkweek te bereiken, met hoge leerresultaten, gemotiveerde leerlingen en ontspannen leraren.

Samenvatting

Deze video gaat over de piramide van Maslow. Het model gaat uit van menselijke behoeften en stelt dat mensen worden gedreven door verschillende behoeften. Mensen komen in actie om deze behoeften te bevredigen. De basisbehoefte zoals Maslow deze formuleert staan in het model onder elkaar in een piramidevorm en worden geacht voorwaardelijk aan elkaar te zijn. De lespraktijk wijst uit dat de voorwaardelijkheid van de behoeften niet altijd opgaat.

Wat er aan bod komt in de video

Deze video gaat over de Pyramide van Maslov van Abraham Maslov. Aan het einde van deze video weet je:

  • wat de Pyramide van Maslov inhoud en 
  • waarom deze theorie van belang is voor jou onderwijspraktijk.

Koppeling met de generieke kennisbasis (GKB)
Domein A – De school als leeromgeving ➝ didactisch handelen van de docent
Subdomein A4 – Leer- en Motivatieprocessen
Kernconcept A4.5 – Motivatietheorieën

Transcript van de video

Zie volledige transcript

Deze video gaat over de Pyramide van Maslov van Abraham Maslov. Er zijn meerdere video’s over motivatie. Zoals de video over extrensieke en intrensieke motivatie, de video over de zelfdeterminatietheorie, de video over de atributietheorie en de video over de mindsettheorie. Ik raad je aan om de eerst de video over Extrensieke en intrensieke motivatie te kijken voordat je deze video bekijkt. Aan het einde van deze video weet je:

  • wat Pyramide van Maslov inhoud en 
  • waarom theorie van belang is voor jou onderwijspraktijk.

Een mens heeft verschillende behoeften. Er zijn fysieke behoeften, bijvoorbeeld de behoefte aan eten en drinken, maar er zijn ook psychologische behoeften. De piramide van Maslow is gebaseerd op de verschillende menselijke behoeften. Het model van Maslow gaat ervanuit dat mensen worden gedreven door verschillende behoeften. En in actie komen om deze behoeften te bevredigen. Abraham Maslow zette de verschillende basisbehoeften op een rij in een piramide en stelde dat deze hiërarchische van aard waren. 

In deze video ga ik eerst kort in op de verschillende behoefte en samenhang. Daarna wordt ingegaan op de implicaties voor de onderwijspraktijk. In de afbeelding zie je de piramide in zijn totaliteit. 

Als aan de eerste behoefte, lichamelijke behoefte, voldaan is ontstaat er een nieuwe behoefte namelijk die aan veiligheid en zekerheid. Je hebt dus eerst behoefte aan eten en drinken en daarna ontstaat de behoefte aan een veilig huis. Daarna ontstaat de behoefte aan sociaal contact etc, etc… zo stelt de theorie. De behoefte aan sociaal contact gaat bijvoorbeeld over contact met familie, vrienden of een relatie. De behoefte aan erkenning en waardering gaat bijvoorbeeld over gezien en gewaardeerd worden door je omgeving denk aan waardering voor je werk. Als laatste behoefte staat op de top van de piramide zelfrealisatie. Dit is de behoefte om jezelf te ontwikkelen tot de persoon die je zelf graag zou willen zijn. 

Leren wordt vaak gezien als vorm van zelfrealisatie en staat dan aan de top van de piramide. Het model suggereert dat, eerst aan alle onderliggende behoeften voldaan moet zijn voordat de behoefte tot leren zich aandient. 

Er is veel kritiek op de behoeften-piramide van Maslow met name op het hiërarchische karakter. 

In de praktijk blijken mensen zich niet altijd te gedragen zoals de theorie voorspelt. Zo blijken leerlingen die door omstandigheden onvoldoende sociale veiligheid tuis ervaren toch doelen op het gebied van zelfrealisatie na te streven. In de lespraktijk is het model wel bruikbaar om te kijken naar motivatie van leerlingen en te kijken naar welke behoefte wellicht onderbelicht zijn en meer aandacht verdienen. Het uitgangspunt dat pas geleerd kan worden als aan alle onderliggende behoefte voldaan kan worden is inmiddels achterhaald. 

Deze video ging over de piramide van Maslow. Het model gaat uit van menselijke behoeften en stelt dat mensen worden gedreven door verschillende behoeften. Mensen komen in actie om deze behoeften te bevredigen. De basisbehoefte zoals Maslow deze formuleert staan in het model onder elkaar in een piramidevorm en worden geacht voorwaardelijk aan elkaar te zijn. De lespraktijk wijst uit dat de voorwaardelijkheid van de behoeften niet altijd opgaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere video’s van Eenmeesterinleren.nl