Persoonlijkheidsontwikkelingstheorie van Erik Erikson (deel 2 van 3) – fase 5 verschillende aspecten

Hoe je meer leerresultaten kunt creëren in jouw onderwijspraktijk, met kennis over leren.

Wij helpen leraren in het PO, VO en MBO een ‘fulltime ontspannen’ werkweek te bereiken, met hoge leerresultaten, gemotiveerde leerlingen en ontspannen leraren.

Samenvatting

Deze video ging over de persoonlijkheidsontwikkelingstheorie van Erikson. In deel één van de video heb je gezien dat deze theorie uit acht fasen bestaat. In deze video bespraken we fase vijf, de identiteitsontwikkeling en de aspecten die daarbij een cruciale rol spelen. De aspecten zijn een gevoel van continuïteit, een gevoel van herkenning, innerlijke vrijheid en onafhankelijkheid, en een gevoel van een zinvolle toekomst. Naast de definitie van deze aspecten hebben we ook besproken wat u als docent kunt doen om uw leerlingen positief te beïnvloeden. Als docent kun je de juiste vragen stellen en met je leerlingen in gesprek gaan om hen te helpen zich te ontwikkelen tot de persoon die ze willen worden.

Wil je meer weten over de persoonlijkheidsontwikkeling van Erikson, bekijk dan de derde video over de persoonlijkheidsontwikkelingstheorie.

Wat er aan bod komt in de video

Deze video gaat over de persoonlijkheidsontwikkelingstheorie van Erik Erikson. Meer specifiek gaat deze video in op fase 5 van de persoonlijkheidsontwikkeling en de verschillende aspecten die daarbij een rol spelen. Aan het einde van deze video heb je inzicht in de verschillende aspecten die van belang zijn voor adolescenten tijdens de identiteitsontwikkeling. Daarnaast wordt ook de rol besproken die de leerkracht heeft bij het helpen van jongeren bij het ontdekken van hun identiteit.

Koppeling met de generieke kennisbasis (GKB)
Domein B – Pedagogisch handelen van de docent
Subdomein B5 – Ontwikkelingstheorieën
Kernconcepten – B5.1 Morele ontwikkeling, B5.2 Sociale ontwikkeling, B5.3 Identiteitsontwikkeling en B5.4 Seksuele ontwikkeling.

Transcript van de video

Zie volledige transcript

Deze video gaat over de persoonlijkheidsontwikkelingstheorie van Erik Erikson. Meer specifiek gaat deze video in op fase 5 van de persoonlijkheidsontwikkeling en de verschillende aspecten die daarbij een rol spelen. Er zijn meerdere video’s in deze serie over persoonlijkheidsontwikkeling. Bijvoorbeeld de video over de ontwikkelingstheorie van Kohlberg, de video’s over de cognitieve ontwikkelingstheorie van Piaget, de video over ecologische systeemtheorie van Bronfenbrenner en de video over seksuele ontwikkeling en morele ontwikkeling.

Aan het einde van deze video heb je inzicht in de verschillende aspecten die van belang zijn voor adolescenten tijdens de identiteitsontwikkeling. Daarnaast wordt ook de rol besproken die de leerkracht heeft bij het helpen van jongeren bij het ontdekken van hun identiteit.

De persoonlijkheidsontwikkelingstheorie wordt uitgelegd in drie aparte video’s. De eerste video legde in algemene termen uit waar deze theorie over gaat.

Het wordt aanbevolen om de eerste video over identiteitsontwikkelingstheorie van Erik Erikson te bekijken voordat u deze video bekijkt.

In deze video ga ik in op fase vijf van identiteitsontwikkeling, daarnaast bespreek ik aspecten die binnen dit domein een belangrijke rol spelen. De centrale rol van fase vijf is het verwerven van een identiteitsgevoel. In deze fase kan de adolescent identiteitsverwarring ervaren. Dit is niet verwonderlijk, aangezien er veel dingen veranderen voor de adolescent. Zijn lichaam ontwikkelt zich en seksuele rijping wordt bereikt, deze factoren gezamenlijk beïnvloeden het zelfbeeld van de adolescent en veroorzaken een verandering in denkpatronen.

De identiteitsverwarring die in deze fase wordt ervaren vloeit voort uit al deze veranderingen en veroorzaakt een spanning tussen het behouden en opbouwen van een identiteitsgevoel. Je voelt je geen kind meer, maar je bent ook nog niet volgroeid. Je bent op zoek naar jezelf en naar wie je werkelijk bent of wilt zijn. Het verwerven van een identiteitsgevoel is dan ook de belangrijkste taak.

Erikson onderscheidt vier aspecten die bij identiteit een rol spelen. Dit is een gevoel van continuïteit, een gevoel van herkenning, het gevoel van innerlijke vrijheid en onafhankelijkheid, en het gevoel van een zinvolle toekomst.

Het gevoel van continuïteit gaat in de eerste plaats over de verschillende sociale rollen die je als individu op je neemt. Je bent student, maar ook een vriend en een zoon of dochter. Hoe gedraag je je in al die verschillende groepen en rollen? Ben je altijd dezelfde persoon of verschuift je persoonlijkheid terwijl je op school zit naar iemand die verlegen en introvert is, ook al ben je misschien heel zelfverzekerd bij je plaatselijke sportclub. In sommige sociale situaties gedraag je je misschien anders dan wanneer je bij je grootouders of vrienden bent. Maar de kern van je identiteit blijft stabiel. ten tweede gaat het gevoel van herkenning over het gevoel dat je omgeving je herkent als een uniek persoon met een eigen levensstijl. Het is pijnlijk als dit niet gebeurt, denk bijvoorbeeld aan iemand die aan zijn ouders onthult dat hij homo is en dat ze dat niet herkennen als een aspect van wie hij is. Ten derde gaat het bij het aspect innerlijke vrijheid en onafhankelijkheid om het verkennen van de verschillende mogelijkheden en beperkingen door adolescenten. Iedereen heeft beperkingen en door te ontdekken wat je beperkingen zijn kun je een innerlijke vrijheid ervaren. Je weet waar je mee bezig bent, waartoe je in staat bent en vanuit die functie kun je jezelf verder ontwikkelen. Tot slot het aspect van een zinvolle toekomst. Dit houdt in dat jongeren gaan nadenken over hun volwassen leven. Ze vormen idealen over hoe het volwassen leven eruit zou moeten zien, in welk beroep ze geïnteresseerd zijn en wat hun gedachten zijn over relaties. Wanneer dit gevoel aanwezig is, wordt het makkelijker om keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Door op verschillende gebieden te experimenteren, kan op verschillende aspecten duidelijkheid worden verkregen. Als docent kun je een positieve impact hebben op je leerlingen door ze te smeken actief na te denken – en in discussie te gaan – over wie ze willen zijn en waarom. Maar wat betekent dat?

Wanneer we onze aandacht richten op een gevoel van continuïteit, kan de aandacht worden besteed aan het verfijnen van het beeld van het zelf. Hoe een student zichzelf ziet, heeft te maken met een identiteitsgevoel. Wie ben ik? waartoe ben ik in staat? Wat vind ik leuk om te doen? Wat wil ik? Deze vragen staan ​​centraal in de mentorlessen.

Als we het hebben over een gevoel van herkenning, moeten we begrijpen dat studenten deel willen uitmaken van de groep. Als docent heb je een belangrijke taak om een ​​sfeer in de klas te creëren waarin iedereen deel kan nemen aan het gesprek. Het is belangrijk dat iedereen zich vrij kan uiten en deel kan uitmaken van de sociale dynamiek, dit versterkt de band tussen studenten.

Het gevoel van innerlijke vrijheid en onafhankelijkheid kan door een leraar worden bevorderd door ruimte te creëren voor spel met duidelijk gedefinieerde regels. Een puber is erg op zoek naar zijn grenzen maar ook die van anderen. Docenten moeten een balans vinden tussen de vrijheid die ze de leerling geven en het formuleren van duidelijke grenzen. Consistent zijn in het toepassen van de regels van de klas is in dit opzicht erg belangrijk.

Bij het ontwikkelen van het besef van een zinvolle toekomst kun je leerlingen ondersteunen bij het maken van keuzes, op de middelbare school moeten leerlingen veel keuzes maken. Zijn ze bijvoorbeeld geïnteresseerd in het volgen van een academisch pad en waar kan dat hen brengen?

Deze video ging over de persoonlijkheidsontwikkelingstheorie van Erikson. In deel één van de video heb je gezien dat deze theorie uit acht fasen bestaat. In deze video bespraken we fase vijf, de identiteitsontwikkeling en de aspecten die daarbij een cruciale rol spelen. De aspecten zijn een gevoel van continuïteit, een gevoel van herkenning, innerlijke vrijheid en onafhankelijkheid, en een gevoel van een zinvolle toekomst. Naast de definitie van deze aspecten hebben we ook besproken wat u als docent kunt doen om uw leerlingen positief te beïnvloeden. Als docent kun je de juiste vragen stellen en met je leerlingen in gesprek gaan om hen te helpen zich te ontwikkelen tot de persoon die ze willen worden.

Wil je meer weten over de persoonlijkheidsontwikkeling van Erikson, bekijk dan de derde video over de persoonlijkheidsontwikkelingstheorie.

Andere video’s van Eenmeesterinleren.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *