Persoonlijkheidsontwikkelingstheorie van Erik Erikson (deel 1 van 3) – Acht ontwikkelingsfase

Hoe je meer leerresultaten kunt creëren in jouw onderwijspraktijk, met kennis over leren.

Wij helpen leraren in het PO, VO en MBO een ‘fulltime ontspannen’ werkweek te bereiken, met hoge leerresultaten, gemotiveerde leerlingen en ontspannen leraren.

Samenvatting

Deze video is de introductie tot de persoonlijkheidstheorie van Erikson. De theorie van Erikson omvat de gehele levensloop van een persoon en bestaat uit acht fasen. In elke fase heeft een mens een bepaalde ontwikkelingstaak. Bij het aangaan van elke taak ontstaan ​​er conflicten. Deze conflicten worden een ontwikkelingscrisis genoemd. In de adolescentiefase is het verwerven van identiteit als ontwikkelingstaak het belangrijkst.

Wat er aan bod komt in de video

Deze video gaat over de persoonlijkheidsontwikkelingstheorie van Erik Erikson. Aan het einde van deze video heb je inzicht in de verschillende aspecten die van belang zijn voor adolescenten tijdens de identiteitsontwikkeling. Daarnaast wordt ook de rol besproken die de leerkracht heeft bij het helpen van jongeren bij het ontdekken van hun identiteit.

Koppeling met de generieke kennisbasis (GKB)
Domein B – Pedagogisch handelen van de docent
Subdomein B5 – Ontwikkelingstheorieën
Kernconcepten – B5.1 Morele ontwikkeling, B5.2 Sociale ontwikkeling, B5.3 Identiteitsontwikkeling en B5.4 Seksuele ontwikkeling.

Transcript van de video

Zie volledige transcript

Deze video gaat over de persoonlijkheidsontwikkelingstheorie van Erik Erikson. Er zijn meerdere video’s in deze serie over persoonlijkheidsontwikkeling. Bijvoorbeeld de video over de ontwikkelingstheorie van Kohlberg, de video’s over de cognitieve ontwikkelingstheorie van Piaget, de video over ecologische systeemtheorie van Bronfenbrenner en de video over seksuele ontwikkeling en morele ontwikkeling. Aan het einde van deze video heb je inzicht in de verschillende aspecten die van belang zijn voor adolescenten tijdens de identiteitsontwikkeling. Daarnaast wordt ook de rol besproken die de leerkracht heeft bij het helpen van jongeren bij het ontdekken van hun identiteit.

De persoonlijkheidsontwikkelingstheorie wordt uitgelegd in drie aparte video’s. In de eerste video wordt in algemene termen uitgelegd waar deze theorie over gaat. In de tweede en derde video gaan we dieper in op een van de fasen van zijn theorie, namelijk de identiteitsontwikkeling. Dat is de fase waarin jongeren zich bevinden.

Erikson beschrijft acht fasen in zijn persoonlijkheidsontwikkelingstheorie, en iedereen doorloopt deze acht fasen vanaf de geboorte tot de dood. In elke fase hebben we andere wensen, vragen en ontmoeten we mensen die ons gedrag en onze manier van leren beïnvloeden. Het is duidelijk dat een baby heel andere behoeften heeft dan een puber of volwassene. Volgens Erikson hebben we binnen elk van die acht fasen een ontwikkelopgave. Dit is een specifieke taak waar je tijdens een van de fasen aan werkt om naar een hoger niveau van functioneren te stijgen.

De fasen zijn inherent verbonden met bepaalde conflicten. Zo’n conflict is wat Erikson noemt, een ontwikkelingscrisis. Als je de crisis goed doorstaat, dan wordt je veerkracht groter en dat draagt ​​weer bij aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Hoe je de ontwikkeling doorloopt en welke crisis je tegenkomt is afhankelijk van het temperament van de persoon, maar ook van de sociale omgeving. Laten we eens kijken hoe zo’n fase eruitziet.

In de eerste fase is het vergaren van vertrouwen de ontwikkelopgave. De ontwikkelingscrisis, vertrouwen versus wantrouwen staat hier centraal. Vertrouwen versus wantrouwen is dus het conflict dat je in deze fase ervaart. Tja, hoe ziet dat eruit? Een baby bouwt eerst een relatie op met zijn ouders. In deze relatie leert de baby de ouders snel te vertrouwen als de ouders ervoor zorgen dat aan de eisen van de baby wordt voldaan. Dus geven ze de baby aandacht, liefde en eten en water. Als echter niet aan deze eisen wordt voldaan, zal dit bij het kind een gevoel van wantrouwen veroorzaken. Als deze fase met succes wordt doorlopen, wint het kind weerbaarheid. Als je vertrouwen hebt ontwikkeld in de mensen om je heen, dan kun je erop vertrouwen dat er tijdens de volgende crisis mensen zullen zijn om je te steunen. Als deze fase niet met succes wordt voltooid, kan dit leiden tot gevoelens van angst, angst en wantrouwen.

Wat voor ons als leraren op de middelbare school belangrijk is, is de vijfde fase van de theorie van Erikson. De vijfde fase begint tijdens de adolescentie. Het is de fase waarin een identiteitsgevoel wordt verworven. In deze fase is de identiteitscrisis een fundamenteel onderdeel, wat betekent dat er veel verandert voor de jongvolwassene. Zijn lichaam groeit en hij bereikt seksuele rijping, deze factoren hebben invloed op het zelfbeeld van de adolescent. Bovendien ontwikkelen zich de denkpatronen, vloeit de crisis voort uit al deze veranderingen en ontstaat er een spanning tussen het behouden en opnieuw opbouwen van een identiteitsgevoel. Het zijn geen kinderen meer, maar ze zijn ook nog niet volwassen. Ze zijn op zoek naar zichzelf. De vraag “Wie ben ik”? staat centraal in deze zoektocht en toekomstige video’s zullen dieper op deze vraag ingaan. De veerkracht die op deze fase volgt, is trouw. Wanneer deze fase niet succesvol wordt afgerond, kan dit leiden tot verwarring over wie je bent.

Deze video was de introductie tot de persoonlijkheidstheorie van Erikson. De theorie van Erikson omvat de gehele levensloop van een persoon en bestaat uit acht fasen. In elke fase heeft een mens een bepaalde ontwikkelingstaak. Bij het aangaan van elke taak ontstaan ​​er conflicten. Deze conflicten worden een ontwikkelingscrisis genoemd. In de adolescentiefase is het verwerven van identiteit als ontwikkelingstaak het belangrijkst.

Wil je meer weten over de persoonlijkheidsontwikkeling van Erikson, bekijk dan de tweede en derde video over de persoonlijkheidsontwikkelingstheorie.

Andere video’s van Eenmeesterinleren.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *