Morele ontwikkelingstheorie van Lawrence Kohlberg

Hoe je meer leerresultaten kunt creëren in jouw onderwijspraktijk, met kennis over leren.

Wij helpen leraren in het PO, VO en MBO een ‘fulltime ontspannen’ werkweek te bereiken, met hoge leerresultaten, gemotiveerde leerlingen en ontspannen leraren.

Samenvatting

Deze video gaat over de morele ontwikkeling van adolescenten volgens de theorie van Kohlberg. De belangrijkste overweging is dat Kohlberg een theorie van morele ontwikkeling ontwikkelde om inzicht te krijgen in hoe de mens is. Kolberg maakt onderscheid tussen 3 fasen genaamd: preconventionele fase, conventionele fase en de postconventionele fase. Als docent moet je je concentreren op het herkennen van de fase die je leerlingen doormaken, zodat je er meer naar kunt handelen.

Wat er aan bod komt in de video

Deze video gaat over morele ontwikkeling volgens de theorie van Lawrence Kohlberg, het nemen van ethische beslissingen en de verschillende fasen waarin deze ontwikkeling zich voltrekt. Aan het einde van deze video heb je inzicht in de drie afzonderlijke fasen waaruit morele ontwikkeling bestaat. Je krijgt inzicht in het gedrag en de ethische keuzes die individuen maken en waarom ze verschillen. je kunt elke fase die volwassenen doormaken beter herkennen. U krijgt ook een voorbeeld van hoe u de morele ontwikkeling van uw studenten kunt bevorderen.

Koppeling met de generieke kennisbasis (GKB)
Domein B – Pedagogisch handelen van de docent
Subdomein B5 – Ontwikkelingstheorieën
Kernconcepten – B5.1 Morele ontwikkeling, B5.2 Sociale ontwikkeling, B5.3 Identiteitsontwikkeling en B5.4 Seksuele ontwikkeling.

Transcript van de video

Zie volledige transcript

Deze video gaat over morele ontwikkeling volgens de theorie van Lawrence Kohlberg, het nemen van ethische beslissingen en de verschillende fasen waarin deze ontwikkeling zich voltrekt.

Er zijn meerdere video’s in deze serie over persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld de video’s over de cognitieve ontwikkelingstheorie van Piaget, de video over ecologische systeemtheorie van Bronfenbrenner en de video over de persoonlijke ontwikkelingstheorie van Erikson.

Aan het einde van deze video heb je inzicht in de drie afzonderlijke fasen waaruit morele ontwikkeling bestaat. Je krijgt inzicht in het gedrag en de ethische keuzes die individuen maken en waarom ze verschillen. je kunt elke fase die volwassenen doormaken beter herkennen. U krijgt ook een voorbeeld van hoe u de morele ontwikkeling van uw studenten kunt bevorderen.

Kolberg leefde van 1929 tot 1987 en was vooral geïnteresseerd in de morele ontwikkeling van de mens waarvoor hij een theorie bedacht. Voordat ik zijn theorie van de morele ontwikkelingstheorie uiteenzet, zal ik eerst meer uitleggen over de betekenis van morele ontwikkeling.

Wanneer je je moreel ontwikkelt als persoon ga je het verschil zien tussen goed en kwaad en leer je hierin keuzes te maken. In je leven kom je veel dilemma’s tegen en zul je de juiste keuze moeten maken. Deze dilemma’s kunnen klein zijn, zoals hoe laat word ik wakker, stop ik voor een rood licht of ga ik vandaag mijn huiswerk maken. Dit kunnen ook grote dilemma’s zijn zoals zal ik mijn baan opzeggen om belangrijk vrijwilligerswerk te doen, ga ik mijn eetpatroon veranderen om ethische redenen of ga ik naar een grote politieke demonstratie. Om tot een conclusie te komen moet je ethische afwegingen kunnen maken. Ethische oordelen en rationalisaties over goed en kwaad. Als het gaat om een ​​ethisch dilemma moet je een keuze maken in wat goed of fout is in een bepaalde situatie. Je moet met argumenten kunnen komen om te beslissen hoe hij moet handelen. Argumentatie en oordelen zijn gelokaliseerd in de prefrontale cortex van de hersenen. Dit deel van de hersenen is bij adolescenten nog volop in ontwikkeling. Dit betekent dat adolescenten niet volledig in staat zijn om de juiste beslissingen te nemen als het gaat om ethiek, wat resulteert in het stelen van iets, het overslaan van de klas of het pesten van leraren.

De theorie van Kolberg kent 3 fasen genaamd: de preconventionele fase, de conventionele fase en de postconventionele fase. Kolberg stelde dat deze fasen altijd in chronologische volgorde plaatsvinden. van fase één, naar fase twee en uiteindelijk naar fase drie. Het is nuttig om te beseffen dat niet iedereen elke fase bereikt en dat Omstandigheid kan bepalen welke fase de onderliggende argumentatie vormt voor beslissingen rond een moreel dilemma.

de eerste fase is de preconventionele fase. Peuters en kleuters zitten vaak op dit niveau. Ze zoeken beloningen of om straf te ontlopen. aan het begin van deze fase doe je wat de gezagsdrager beveelt, zoals een vader, moeder of leraar. Je steelt geen snoep uit het blik zolang je vader of moeder in de buurt is omdat je misschien gestraft wordt. Of je ruimt de speelhoek op omdat je anders misschien niet naar buiten mag. Later in deze fase wordt het schaalmodel gebruikt, met andere woorden, je doet iets voor een ander omdat zij iets voor jou doen. Wat niet direct het belang van het individu dient, wordt niet gedaan. Een voorbeeld hiervan is dat je iemand op je stoel laat zitten als je met zijn speelgoedautootje kunt spelen.

De tweede fase is de conventionele fase. Basisschoolkinderen zitten vaak op dit niveau. Ook al zijn er veel jongvolwassenen en volwassenen die niet verder komen dan dit niveau of dilemma’s oplossen met dit niveau als achterliggend model. In deze fase is goed gedrag datgene wat een ander behaagt of dat hoog wordt gewaardeerd door de groep waartoe je behoort. Hierbij kijk je eerst en vooral naar anderen voordat je zelf een beslissing neemt. Eventuele negatieve gevolgen worden niet in aanmerking genomen. iedereen handelt op een bepaalde manier en je wilt niet anders zijn dan anderen. Een voorbeeld hiervan is dat je make-up steelt uit een winkel omdat al je vrienden dit doen. Een ander voorbeeld is dat je je huiswerk niet maakt omdat je beste vriend dat niet cool vindt.

Het derde argumentatieniveau is het postconventionele niveau. Jonge volwassenen en volwassenen bevinden zich vaak op dit niveau. Dit niveau is echter moeilijker dan de afgelopen twee fasen en daarom bereiken sommige mensen deze fase niet. Deze fase vereist dat je voor jezelf denkt als individu om een ​​mening te hebben op basis van je eigen principes en je eigen waarden, ook al krijg je harde kritiek voor deze ideeën. Je besluit je huiswerk te doen, ook al doet niemand anders het. Dit doe je omdat je het belangrijk vindt. Of je stopt met het eten van vlees op basis van je eigen ethische principes, ook al houden je vrienden nog steeds van hamburgers. Of je komt op voor een leerling die gepest wordt.

In het onderwijs is het belangrijk dat tijdens de adolescentie morele dilemma’s worden voorgeschoteld. Dit is perfect voor mentoruren maar ook in andere cursussen. Als jongeren praten over morele dilemma’s zoals sms’en tijdens het fietsen, een dagje vrijaf nemen om te demonstreren of opkomen voor iemand die gepest wordt, dan is dat een belangrijke aanvulling op iemands morele ontwikkeling. dit leidt ertoe dat ze betere keuzes maken rekening houdend met morele dilemma’s en ook hun beslissingen effectiever te rationaliseren.

Deze video ging over de morele ontwikkeling van adolescenten volgens de theorie van Kohlberg. De belangrijkste overweging is dat Kohlberg een theorie van morele ontwikkeling ontwikkelde om inzicht te krijgen in hoe de mens is. Kolberg maakt onderscheid tussen 3 fasen genaamd: preconventionele fase, conventionele fase en de postconventionele fase. Als docent moet je je concentreren op het herkennen van de fase die je leerlingen doormaken, zodat je er meer naar kunt handelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere video’s van Eenmeesterinleren.nl