Fixed en growth mindsettheorie van Carol Dweck – Motivatietheorie (5 van 6)

Hoe je meer leerresultaten kunt creëren in jouw onderwijspraktijk, met kennis over leren.

Wij helpen leraren in het PO, VO en MBO een ‘fulltime ontspannen’ werkweek te bereiken, met hoge leerresultaten, gemotiveerde leerlingen en ontspannen leraren.

Samenvatting

Deze video gaat over de de mindsettheorie van Dweck. De theorie gaat uit van een fixed of growth mindset. Deze mindset heeft effect op het gedrag en de motivatie van leerlingen. Door het geven van de juiste complimenten kun je als docent een growth mindset stimuleren. 

Wat er aan bod komt in de video

Dit filmpje gaat over de mindset theorie van Carol Dweck. Er zijn meerdere video’s over motivatie. Zoals de video over extrinsieke en intrinsieke motivatie, de video over de zelfdeterminatietheorie en video over de flowtheorie. Ik raad je aan om de eerst de video over Extrinsieke en intrinsieke motivatie en de video over de attributietheorie te bekijken voordat je deze video kijkt. Aan het einde van deze video weet je:

  • wat een fixed en een growth mindset inhoud, 
  • hoe je als docent invloed hebt op de mindset van je leerlingen en
  • hoe deze theorie van belang is voor jou onderwijspraktijk.

Koppeling met de generieke kennisbasis (GKB)
Domein A – De school als leeromgeving ➝ didactisch handelen van de docent
Subdomein A4 – Leer- en Motivatieprocessen
Kernconcept A4.5 – Motivatietheorieën

Transcript van de video

Zie volledige transcript

Dit filmpje gaat over de mindset theorie van Carol Dweck. Er zijn meerdere video’s over motivatie. Zoals de video over extrinsieke en intrinsieke motivatie, de video over de zelfdeterminatietheorie en video over de flowtheorie. Ik raad je aan om de eerst de video over Extrinsieke en intrinsieke motivatie en de video over de attributietheorie te bekijken voordat je deze video kijkt. Aan het einde van deze video weet je:

  • wat een fixed en een growth mindset inhoud, 
  • hoe je als docent invloed hebt op de mindset van je leerlingen en
  • hoe deze theorie van belang is voor jou onderwijspraktijk.

Een andere benadering van motivatie is de mindsettheorie van Dweck. De attributietheorie van Weiner ligt ten grondslag aan de mindset theorie. Dweck ondekte dat er een verband is tussen de wijze waarop kinderen denken over hun intelligentie en het gedrag dat ze vertonen in een leersituaties. Sommige kinderen denken dat hun intelligentie een vaststaand gegeven is. Andere kinderen denken dat intelligentie niet vast staat maar te ontwikkelen is. Dweck noemt deze opvatingen mindsets en spreek over een fixed mindset of growth mindset. In Nederland wordt dit ook wel een vaste mindset en een groei mindset genoemd. 

Zoals ik net al aangaf staan deze mindsets in verband met gedrag van leerlingen in leersituaties. In deze tabel kun je zien hoe leerlingen met verschillende mindsets reageren in situaties waarin een prestatie van hen verwacht wordt. 

Je kunt bijvoorbeeld bij het kopje uitdaging zien dat een leerling met een fixed mindset de uitdaging uit de weg gaat omdat de leerling bang is niet slim genoeg te zijn. Een leerling met een growht mindset denkt slimmer te worden van de uitdaging en gaat deze juist aan. 

Er is een verschil in motivatie tussen leerlingen met een growth en een fixed mindset. Dat verschil komt naar voren in leersituaties. Leerlingen met een growth mindset zijn gericht op leren. Of ze nu goed of slecht presteren, ze houden vol en gaan nieuwe uitdagingen aan. Bij leerlingen met een fixed mindset is dat anders. Als leerlingen met een fixed mindset voldoende vertrouwen hebben in hun eigen capaciteiten gedragen ze zich hetzelfde als leerlingen met een growth mindset, maar wanneer leerlingen met een fixed mindset fouten maken geven deze leerlingen op en gaan uitdagingen juist uit de weg. 

De mindset van een leerling is niet in elke situatie hetzelfde. Een leerling kan een fixed mindset hebben over sport en beweren daarom nooit beter te worden in voetbal. Dezelfde leerling kan een growth mindset hebben op het gebied van talen en het idee hebben beter te worden in frans door woordjes te leren.  

Mindsets staan ook niet per onderwerp vast ze kunnen bijvoorbeeld veranderen naarmate kinderen ouder worden. 

De belangrijkste tool die je als docent hebt om de mindset van je leerlingen te beïnvloeden is het op de juiste wijze geven van complimenten. Complimenten van een leraar kunnen van invloed zijn op welke mindset leerlingen ontwikkelen. Ook kunnen complimenten binnen een fixed mindset het vertrouwen van een leerlingen vergroten. 

Om complimenten effectief te laten zijn moeten ze voldoen aan een aantal voorwaarden.

Complimenten moeten specifiek, authentiek en op de inzet van de leerling gericht zijn. 

Met specifiek bedoelen we dat een compliment duidelijk aangeeft wat het is dat er goed gedaan is. Bijvoorbeeld als een leraar zegt “Je hebt het onderzoek gestructureerd uitgevoerd in de juiste volgorde van data verzameling, resultaten en conclusie” is dit specifieker dan “Je hebt een goed onderzoek gedaan”.

Met authentiek wordt bedoeld dat het een compliment echt en gemeend moet zijn. Vind je niet dat een leerling echt hard gewerkt heeft dan is het verstandig om na te denken of er iets anders is waarvan je wel vindt dat de leerling een compliment verdient.  

Met, op de inzet gericht bedoelen, we dat een compliment moet gaan over gedrag dat door de leraar geobserveerd is, of een prestatie die daadwerkelijk door de leerling geleverd is. Als een leerling geconcentreerd heeft gewerkt of zich lang voorbereid heeft op een toets kan hier een compliment over gemaakt worden. Je kunt je wel voorstellen dat het niet zo goed, of zelfs aafrechts, werkt als een leerling geen inspanning heeft geleverd wordt en hier wel op gecomplimenteerd wordt. 

Deze video ging over de de mindsettheorie van Dweck. De theorie gaat uit van een fixed of growth mindset. Deze mindset heeft effect op het gedrag en de motivatie van leerlingen. Door het geven van de juiste complimenten kun je als docent een growth mindset stimuleren. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere video’s van Eenmeesterinleren.nl