Behaviorisme – Rol Docent (5 van 5)

Hoe je meer leerresultaten kunt creëren in jouw onderwijspraktijk, met kennis over leren.

Wij helpen leraren in het PO, VO en MBO een ‘fulltime ontspannen’ werkweek te bereiken, met hoge leerresultaten, gemotiveerde leerlingen en ontspannen leraren.

Samenvatting

Deze video gaat over het aanleren van gedrag op een manier die de duurzaamheid van dat gedrag binnen het behaviorisme bevordert. De rol van een leraar is het geven van de juiste prikkels op het juiste moment. Als je een leerling beloont die iets verkeerd heeft gedaan of hem bestraft als hij iets goed heeft gedaan, heb je hem omgekeerde prikkels gegeven. Verder is het van belang dat je bij het in overweging nemen van modelleren het goede voorbeeld geeft als docent. Als je niet wilt dat studenten op een tafel zitten, moet je dat ook niet doen. Als u verwacht dat uw studenten u respecteren, moet u hen ook respecteren. Het creëren van de juiste omgeving voor productief gedrag is de taak van een leraar. Tot slot is het belangrijk om te beseffen dat je gedrag snel of duurzaam vorm kunt geven. Als je gedrag op een duurzame manier wilt vormgeven, kun je veel beter belonen. Bij beloning zal een leerling veel langer gemotiveerd zijn om het gewenste gedrag vast te houden. Hetzelfde geldt voor vaste of variabele schema’s van beloning of straf. Bij gebruik van een variabel schema wordt het gedrag minder snel gevormd, maar wordt het veel langer volgehouden.

Wat er aan bod komt in de video

De rol van een leraar is het hoofdonderwerp van deze video. Aan het einde van deze video krijg je inzicht in hoe het behaviorisme zich verhoudt tot de rol van een leraar en hoe je gebruik kunt maken van vaste of variabele handhavingsschema’s om gedrag vorm te geven.

Koppeling met de generieke kennisbasis (GKB)
Domein A – Didactisch handelen van de docent 
Subdomein – A1. Opvattingen over leren en leerconcepten
Kernconcepten – A1.1 Visie en definities van leren & A1.2 Leertheorieën en implicaties voor het onderwijs

Transcript van de video

Zie volledige transcript

De rol van een leraar is het hoofdonderwerp van deze video.

Deze serie gaat over behaviorisme. Er zijn vijf video’s over behaviorisme. Wat is het en hoe werkt het? In de tweede, derde en vierde video wordt een leertheorie of grondlegger van het behaviorisme gepresenteerd. In de laatste video worden de implicaties voor het zijn van een effectieve leraar besproken.

Aan het einde van deze video krijg je inzicht in hoe het behaviorisme zich verhoudt tot de rol van een leraar en hoe je gebruik kunt maken van vaste of variabele handhavingsschema’s om gedrag vorm te geven.

Ik zou aanraden om de eerste vier video’s over behaviorisme te bekijken voordat je deze video bekijkt.

Deze video gaat over het aanleren van gedrag op een manier die de duurzaamheid van dat gedrag binnen het behaviorisme bevordert. De rol van een leraar is het geven van de juiste prikkels op het juiste moment. Als je een leerling beloont die iets verkeerd heeft gedaan of hem bestraft als hij iets goed heeft gedaan, heb je hem omgekeerde prikkels gegeven.
Verder is het van belang dat je bij het in overweging nemen van modelleren het goede voorbeeld geeft als docent. Als je niet wilt dat studenten op een tafel zitten, moet je dat ook niet doen. Als u verwacht dat uw studenten u respecteren, moet u hen ook respecteren. Het creëren van de juiste omgeving voor productief gedrag is de taak van een leraar.

Tot slot is het belangrijk om te beseffen dat je gedrag snel of duurzaam vorm kunt geven. Om snel iets aan te leren kun je beter straffen, een leerling die iets doet wat je niet leuk vindt en een clip om het oor krijgt zal al snel leren dat gedrag niet te herhalen omdat hij niet gestraft wil worden. Maar als je gedrag op een duurzame manier wilt vormgeven, kun je veel beter belonen. Bij beloning zal een leerling veel langer gemotiveerd zijn om het gewenste gedrag vast te houden.

Hetzelfde geldt voor vaste of variabele schema’s van beloning of straf. Een vast schema houdt in dat je elke keer dat de leerling iets goed doet een beloning krijgt, of het nu een compliment of een sticker is. Variabel zou betekenen dat de studenten soms een beloning krijgen, maar niet elke keer dat ze iets goed doen. Bij gebruik van een vast schema gaat het vormgeven van gedrag sneller maar gaat het ook sneller uit als de beloning niet meer gegeven wordt. Bij gebruik van een variabel schema wordt het gedrag minder snel gevormd, maar wordt het veel langer volgehouden. Dit betekent dat het nuttig is om een ​​variabel schema te gebruiken om gedrag te bevorderen dat zo lang mogelijk wordt volgehouden. Om ervoor te zorgen dat uw schema variabel is, moet u uw studenten niet elke keer belonen, maar ze af en toe belonen.

Je hebt nu de laatste video over de behavioristische leertheorie gezien. Als je meer video’s over leerprincipes wilt bekijken, klik dan op de link.

Andere video’s van Eenmeesterinleren.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *