Behaviorisme – Operant conditioneren Skinner (3 van 5)

Hoe je meer leerresultaten kunt creëren in jouw onderwijspraktijk, met kennis over leren.

Wij helpen leraren in het PO, VO en MBO een ‘fulltime ontspannen’ werkweek te bereiken, met hoge leerresultaten, gemotiveerde leerlingen en ontspannen leraren.

Samenvatting

Skinner is de grondlegger van operante conditionering. Conditionering is in dit geval door handhaving vanuit de omgeving. Een overeenkomst tussen operante conditionering en klassieke conditionering is dat er een relatie is tussen een stimulus en gedrag. Een verschil tussen beide is echter dat bij klassieke conditionering het gedrag gekoppeld is aan een neutrale stimulus, terwijl bij operante conditionering de gevolgen van gewenst of ongewenst gedrag centraal staan.

Positieve bekrachtiging of beloning versus negatieve bekrachtiging of straf zijn hierbij belangrijke aspecten

Wat er aan bod komt in de video

Deze video gaat over operante conditionering van Skinner. Aan het einde van deze video heb je geleerd wat operante conditionering is, welke mechanismen ten grondslag liggen aan het functioneren van dit principe en krijg je een klassiek historisch voorbeeld van operante conditionering.

Koppeling met de generieke kennisbasis (GKB)
Domein A – Didactisch handelen van de docent 
Subdomein – A1. Opvattingen over leren en leerconcepten
Kernconcepten – A1.1 Visie en definities van leren & A1.2 Leertheorieën en implicaties voor het onderwijs

Transcript van de video

Zie volledige transcript

Deze video gaat over operante conditionering van Skinner.

Deze serie gaat over behaviorisme. Er zijn vijf video’s over behaviorisme. Wat is het en hoe werkt het? In de tweede, derde en vierde video wordt een leertheorie of grondlegger van het behaviorisme gepresenteerd. In de laatste video worden de implicaties voor het zijn van een effectieve leraar besproken.

Aan het einde van deze video heb je geleerd wat operante conditionering is, welke mechanismen ten grondslag liggen aan het functioneren van dit principe en krijg je een klassiek historisch voorbeeld van operante conditionering.

Ik zou aanraden om de eerste twee video’s over behaviorisme te bekijken voordat je deze bekijkt.

Deze video gaat over operante conditionering waarvan Skinner de grondlegger was. Conditionering is in dit geval door handhaving vanuit de omgeving. Een overeenkomst tussen operante conditionering en klassieke conditionering is dat er een relatie is tussen een stimulus en gedrag. Een verschil tussen beide is echter dat bij klassieke conditionering het gedrag gekoppeld is aan een neutrale stimulus, terwijl bij operante conditionering de gevolgen van gewenst of ongewenst gedrag centraal staan.

Positieve bekrachtiging of beloning versus negatieve bekrachtiging of straf zijn hierbij belangrijke aspecten. Deze manier van aanleren van complex gedrag wordt ‘shaping’ genoemd. Het gebeurt met vallen en opstaan. Het klassieke experiment dat Skinner uitvoerde, was een muis die door een doolhof rende. De muis zou het doolhof binnendringen, er doorheen lopen en aan het einde ervan voedsel vinden, of geen voedsel. Het doolhof veranderde niet op een andere manier, maar de muis leerde het doolhof steeds sneller te voltooien.

Er was positieve bekrachtiging om correct door het doolhof te lopen. Het op deze manier aanleren van gedrag door middel van negatieve of positieve bekrachtiging is een vorm van operante conditionering, ook wel shaping genoemd. De muis die op deze manier leert navigeren door het doolhof is daar dan ook een klassiek voorbeeld van.

Dit was de video over het leerprincipe operante conditionering. We hebben het gehad over het aspect wapening en hoe een klassiek historisch voorbeeld zich verhoudt tot dit principe.

Andere video’s van Eenmeesterinleren.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *