Behaviorisme – Definitie Watson (1 van 5)

Hoe je meer leerresultaten kunt creëren in jouw onderwijspraktijk met kennis over leren.

Wij helpen leraren in het PO, VO en MBO een ‘fulltime ontspannen’ werkweek te bereiken, met hoge leerresultaten, gemotiveerde leerlingen en ontspannen leraren.

Samenvatting

Behaviourisme is het gebied dat binnen de psychologie wordt gezien als de wetenschap van de zintuigen. Je zou zelfs kunnen zeggen op het gebied van: registratie van gedrag met behulp van meetapparatuur. In de meest traditionele vorm van behaviorisme betekent dit dat: denken, motivatie, voelen niet thuishoren in de psychologie. De innerlijke werking van het organisme wordt gezien als de black box die gevoed wordt met prikkels. En de mechanismen organiseren dan een gedragsreactie op die stimulus.

Binnen het behaviorisme zijn er drie theoretische leerprincipes.
De eerste daarvan is klassieke conditionering waarvan Pavlov de grondlegger is. Dan operante conditionering waarvan Skinner de grondlegger is, en tot slot modellering waarvan Bandura de grondlegger was.

Wat er aan bod komt in de video

Dit is de eerste video over behaviorisme waarin de grondlegger en zijn leerprincipes worden besproken. Aan het einde van deze video heb je geleerd wat behaviorisme is en hoe het levende wezens analyseert. Je krijgt inzicht in de drie leerprincipes die aan dit theoretisch kader ten grondslag liggen en welke denkers de grondleggers zijn van deze leerprincipes.

Koppeling met de generieke kennisbasis (GKB)
Domein A – Didactisch handelen van de docent 
Subdomein – A1. Opvattingen over leren en leerconcepten
Kernconcepten – A1.1 Visie en definities van leren & A1.2 Leertheorieën en implicaties voor het onderwijs

Transcript van de video

Zie volledige transcript

deze video gaat over behaviorisme. Deze video gaat over de definitie van behaviorisme.

Deze serie gaat over behaviorisme. Er zijn vijf video’s over behaviorisme. Wat is het en hoe werkt het? In de tweede, derde en vierde video wordt een leertheorie of grondlegger van het behaviorisme gepresenteerd. In de laatste video worden de implicaties voor het zijn van een effectieve leraar besproken.

Aan het einde van deze video heb je geleerd wat behaviorisme is en hoe het levende wezens analyseert. Je krijgt inzicht in de drie leerprincipes die aan dit theoretisch kader ten grondslag liggen en welke denkers de grondleggers zijn van deze leerprincipes.

Watson wordt vaak gezien als de grondlegger van het behaviorisme. Zijn kritiek op introspectie was dat het te subjectief was. Introspectie was veel te afhankelijk van de individuele kenmerken van de onderzoeker en van de deelnemers en deze kunnen niet worden gecontroleerd. Aan de eis van reproduceerbaarheid is niet voldaan. Het enige betrouwbare materiaal voor wetenschappelijke analyse was dus dat van de meetbare wereld: systematische analyse van feitelijk gedrag. Op basis van gedrag na het aanbieden van een stimulus zou men toekomstig gedrag van een organisme kunnen voorspellen.

Behaviourisme is het gebied dat binnen de psychologie wordt gezien als de wetenschap van de zintuigen. Je zou zelfs kunnen zeggen op het gebied van: registratie van gedrag met behulp van meetapparatuur. In de meest traditionele vorm van behaviorisme betekent dit dat: denken, motivatie, voelen niet thuishoren in de psychologie.

Het bestaan ​​van dergelijke verschijnselen wordt niet ontkend, maar kunnen volgens behavioristen niet niet direct en objectief worden gemeten omdat ze niet kunnen worden waargenomen. Deze visie op het analyseren van gedrag wordt de black box-benadering genoemd. In deze benadering wordt de relatie tussen de stimulus en het gedrag waargenomen zonder de mysterieuze mechanismen daartussen die zich in het organisme voordoen.

Zoals gezegd wordt de innerlijke werking van het organisme gezien als de black box die gevoed wordt met prikkels. En de mechanismen organiseren dan een gedragsreactie op die stimulus.

Binnen het behaviorisme zijn er drie theoretische leerprincipes.
De eerste daarvan is klassieke conditionering waarvan Pavlov de grondlegger is. Dan operante conditionering waarvan Skinner de grondlegger is, en tot slot modellering waarvan Bandura de grondlegger was. Deze principes zijn bedacht door hun oprichters in de volgorde waarin ze zojuist zijn gelezen.

Dit is de eerste video over behaviorisme waarin de grondlegger en zijn leerprincipes worden besproken. Als je meer wilt weten over de theoretische leerprincipes, bekijk dan de andere video’s.

Andere video’s van Eenmeesterinleren.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *