Flowtheorie van Mihaly Csikszentmihalyi – Motivatietheorie (4 van 6)

Hoe je meer leerresultaten kunt creëren in jouw onderwijspraktijk, met kennis over leren.

Wij helpen leraren in het PO, VO en MBO een ‘fulltime ontspannen’ werkweek te bereiken, met hoge leerresultaten, gemotiveerde leerlingen en ontspannen leraren.

Samenvatting

Deze video gaat over de flow theorie van Csikszentmihalyi. Flow is een evenwicht tussen moeilijkheidsgraad van de taak en competentie van de leerling. Wanneer je hier als docent rekening mee houdt tijdens het ontwerpen van de les zullen je leerlingen meer gemotiveerd raken.

Wat er aan bod komt in de video

Deze video gaat over de flowtheorie van Mihaly Csikszentmihalyi.  Aan het einde van deze video weet je: 

  • wat de flow theorie inhoud,
  • hoe je leerlingen kunt helpen om flow te bereiken en
  • waarom de flow theorie belangrijk is in jouw onderwijspraktijk.

Koppeling met de generieke kennisbasis (GKB)
Domein A – De school als leeromgeving ➝ didactisch handelen van de docent
Subdomein A4 – Leer- en Motivatieprocessen
Kernconcept A4.5 – Motivatietheorieën

Transcript van de video

Zie volledige transcript

Deze video gaat over de flowtheorie van Mihaly Csikszentmihalyi. Er zijn meerdere video’s over motivatie en motivatietheorieën. Zoals de video over extrinsieke en intrinsieke motivatie, de video over de zelfdeterminatietheorie, de video over de atributietheorie en de video over de mindsettheorie. Ik raad je aan om de eerst de video over Extrinsieke en intrinsieke motivatie te kijken voordat je deze video bekijkt. Aan het einde van deze video weet je: 

  • wat de flow theorie inhoud,
  • hoe je leerlingen kunt helpen om flow te bereiken en
  • waarom de flow theorie belangrijk is in jouw onderwijspraktijk.

Zoals in een eerdere video over extrinsieke en intrinsieke motivatie al genoemd werd is een kenmerk van intrinsieke motivatie flow. Een leerling die flow ervaart vergeet de tijd en kan zich enorm goed consenteren. De hele wereld om zich heen inclusief alle problemen doen er op dat moment helemaal niet toe. De leerling gaat helemaal op in de activiteit. Bij flow is er sprake van een innerlijk drijfveer. Daarom kan flow gezien worden als een vorm van intrinsieke motivatie.  Denk bijvoorbeeld aan een leerling die uren en urenlang achter elkaar mindcraft speelt. 

Flow is niet vanzelfsprekend en ontstaat als er een balans is tussen de moeilijkheidsgraad van de taak en de competentie van de leerling. De flow kan dus worden verstoord als de taak te moeilijk is. Een leerling zal zich bij een te moeilijke taak onzeker of angstig gaan voelen waardoor de flow verdwijnt. Of een taak te moeilijk is voor de leerling hangt Natuurlijk sterk samen met het competentieniveau van de leerling. 

Bijvoorbeeld: voor een leerling die al erg goed is in het toepassen van de stelling van pythagoras zal deze taak niet snel te moeilijk zijn. Bij een te makkelijke taak of een te hoge competentie ligt echter een ander risico voor flow op de loer namelijk verveling. Wanneer een leerling extreem goed is in de stelling van Pythagoras (ofwel.. de taak is te makkelijk) zal de leerling zich gaan vervelen. Ook in dit geval verdwijnt de flow. Het gaat dus om het evenwicht van de moeilijkheidsgraad van de taak en de competentie van de leerling voor deze taak. In de afbeelding hiernaast is dit verband schematische weergegeven. 

Flow als evenwicht tussen moeilijkheidsgraad en competentie. 

Om de motivatie in de lespraktijk te verhogen is het voor de leraar van belang om na te denken over de juiste leertaken voor elke leerling afzonderlijk. Wanneer de leertaak goed aansluit bij het competentie niveau zal de motivatie van de leerling verhogen. 

Het differentiëren in leeractiviteiten is vaak een extra inspanning in de voorbereiding van een les. Je moet als leraar immers rekening houden met de verschillende competentie niveaus van leerlingen en daarbij leeractiviteiten op het juiste niveau ontwikkelen. Vaak is differentiëren in de vorm van een verlengde instructie, het verhogen van de zelfstandigheid van een taak of een paar extra opdrachten echter al voldoende. De investering betaalt zich ook vaak direct terug in minder ordeproblemen die normaal veroorzaakt worden door een lage motivatie van leerlingen ten gevolge van verveling of juist angst die leerlingen ervaren tijdens het uitvoeren van de leeractiviteit. 

Deze video ging over de flow theorie van Csikszentmihalyi. Flow is een evenwicht tussen moeilijkheidsgraad van de taak en competentie van de leerling. Wanneer je hier als docent rekening mee houdt tijdens het ontwerpen van de les zullen je leerlingen meer gemotiveerd raken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere video’s van Eenmeesterinleren.nl