Fases in groepsvorming van Tuckman: forming, norming, storming, preforming en adjourning

Hoe je meer leerresultaten kunt creëren in jouw onderwijspraktijk, met kennis over leren.

Wij helpen leraren in het PO, VO en MBO een ‘fulltime ontspannen’ werkweek te bereiken, met hoge leerresultaten, gemotiveerde leerlingen en ontspannen leraren.

Samenvatting

Deze video gaat over de fases in groepsvorming van Tuckman. Er bestaan 5 verschillende fases van groepsontwikkeling volgens de theorie van Tuckman dit zijn: forming, storming, norming en performing en adjourning. Deze zijn in chronologische volgorde zolang je als docent niet ingrijpt. Als je als leraar ingrijpt, is de volgorde anders, namelijk norming en storming zijn in omgekeerde volgorde. de leraar kan ervoor zorgen dat positieve normen en waarden worden nageleefd en dat regels en consequenties duidelijk zijn. Studenten zullen nog steeds de storming-fase betreden waarin ze sociale posities innemen en grenzen zoeken, hoe dan ook Je hebt als docent meer invloed op dit proces omdat je in de norming-fase al bepaalde normen hebt gesteld.

Wat er aan bod komt in de video

Insert tekst

Koppeling met de generieke kennisbasis (GKB)
Domein B – Pedagogisch handelen van de docent
Subdomein B2 – Pedagogisch klimaat in school en klas
Kernconcepten B3.5 – Groepsdynamische processen 

Transcript van de video

Zie volledige transcript

Dit is de video over de 5 fasen van groepsontwikkeling door Tuckman. Er zijn meerdere video’s in deze serie over persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld de video over de ontwikkelingstheorie van Kohlberg, de video over de cognitieve ontwikkelingstheorie van Piaget, de video over ecologische systeemtheorie van Bronfenbrenner en de video over seksuele ontwikkeling en morele ontwikkeling. Aan het einde van deze video heb je geleerd over de vijf verschillende fasen van groepsontwikkeling. Ik zal een gedetailleerde beschrijving geven van deze fasen en ook hoe u de kennis erover kunt gebruiken in uw voordeel als leraar.

In deze video bespreek ik de vijf fasen van groepsontwikkeling. Als er geen invloed is uitgeoefend door een leraar of buitenstaander op de groepsontwikkeling, kunnen vijf afzonderlijke fasen worden onderscheiden: forming, storming, norming en performing en adjourning. Als docent wil je het storming- en normeringsstadium omdraaien om zo invloed uit te oefenen op de normen in de klas. In deze video gaan we dieper op dit probleem in.

In de forming-fase komen mensen bij elkaar om een ​​groep te vormen. Dit kan aan het begin van het schooljaar. Maar het kan ook gebeuren wanneer een nieuwe leerling arriveert, vertrekt of wanneer een nieuwe leraar arriveert. In al deze gevallen herstructureert de groep zichzelf. Studenten maken zich zorgen over wie de anderen zijn, wie de leraar is en hoe de banden tussen iedereen eruit zullen zien. Als docent is het verstandig om in deze periode aandacht te besteden aan de relaties tussen leerlingen. Bijvoorbeeld door oefeningen te doen om elkaar beter te leren kennen.

doe je als docent niets, dan gaat de groep automatisch verder in de storming-fase. In deze fase ontstaan ​​maatschappelijke posities en nemen groepsleden een bepaalde rol op zich. Er ontstaan ​​conflicten en irritaties tussen leden van de groep en er worden allianties gesloten. Grenzen worden uitgezocht om te zien waar ze mee weg kunnen komen.

Wanneer de storming-fase is opgepakt, ontstaat de norming-fase. In de normering-fase wordt de norm bepaald. Wanneer de leraar geen actie heeft ondernomen, komen deze normen voort uit de storming-fase. De maatschappelijke posities zijn gevormd. Nu worden de formele en informele regels gecreëerd; hoe gaan we met elkaar om? Hoe moeten we studeren, de leraar en de school bezien? Is het cool om een ​​hoog cijfer te hebben of niet? Wil je naar een leraar luisteren of niet? Zou het grappig zijn om laat in de klas te komen en er grappen over te maken voor de klas? En wat zijn de regels en consequenties die deze leraar toepast?

Als docent is het belangrijk om direct vanuit de forming-fase naar de norming-fase te gaan. Je wilt liever niet dat de leerlingen de regels en maatschappelijke posities in de klas bepalen. Als jij degene bent die hier invloed op heeft, kun je wellicht meer positieve waarden in een groep vormgeven waardoor de groep hechter wordt. zorg dat er duidelijke regels zijn over hoe we met elkaar om moeten gaan, zorg dat er tijd is voor leerlingen om elkaar te leren kennen en maak tot slot duidelijk waar je grenzen liggen en wat de consequenties zijn als die grenzen worden overschreden .

In de preforming-fase begint de klas te handelen volgens de maatschappelijke posities en de informele en formele regels die zijn ontstaan. Het is de manier van leven in de klas geworden. Op dit moment is het erg moeilijk om de normen, waarden, regels en maatschappelijke posities te veranderen. Daarom is het essentieel om vanaf het allereerste begin invloed uit te oefenen op een positieve sfeer duidelijke regels en het naleven daarvan.

In de laatste fase van het adjourning, deze fase van het afscheid, splitst de groep zich op. Dit betekent niet per se dat de hele groep uit elkaar gaat, het kan ook betekenen dat er een paar leerlingen vertrekken, dat er een nieuwe leraar komt. het kan zijn dat voordat dit gebeurt en tijdens deze fase bepaalde studenten zich anders gaan gedragen. Studenten die aanvankelijk niet goed in de groep pasten, stellen zich nu open en praten meer. De volledige site die de groep aan het opsplitsen is, kan voor hen een verademing zijn. studenten die wel het gevoel hadden goed in de groep te passen, kunnen gaan acteren. Dit is gedrag om afstand te nemen van de groep zodat het afscheid minder pijnlijk is.

Als docent is het belangrijk om goed op te letten bij het weer opsplitsen van de groep. Een manier om dit te doen is om studenten te vragen op te schrijven wat ze van de klas hebben geleerd, op welke herinneringen ze graag terugkijken, en dit een gespreksonderwerp te maken.

Samenvattend zijn dit 5 verschillende stadia van groepsontwikkeling: forming, storming, norming en performing en adjourning. Deze zijn in chronologische volgorde zolang je als docent niet ingrijpt. Als je als leraar ingrijpt, is de volgorde anders, namelijk norming en storming zijn in omgekeerde volgorde. de leraar kan ervoor zorgen dat positieve normen en waarden worden nageleefd en dat regels en consequenties duidelijk zijn. Studenten zullen nog steeds de storming-fase betreden waarin ze sociale posities innemen en grenzen zoeken, hoe dan ook Je hebt als docent meer invloed op dit proces omdat je in de norming-fase al bepaalde normen hebt gesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere video’s van Eenmeesterinleren.nl