Extrinsieke en intrinsieke motivatie – Motivatietheorie (1 van 6)

Hoe je meer leerresultaten kunt creëren in jouw onderwijspraktijk, met kennis over leren.

Wij helpen leraren in het PO, VO en MBO een ‘fulltime ontspannen’ werkweek te bereiken, met hoge leerresultaten, gemotiveerde leerlingen en ontspannen leraren.

Samenvatting

Deze video gaat over intrentieke en extrensieke motivatie. Het belangrijkste verschil tussen deze twee vormen van motivatie is waar de motivatie vandaan komt. bij intrinsieke komt deze vanuit je zelf en bij extrinsieke vanuit de omgeving. Is er totaal geen motivatie aanwezig dan spreken we van Amotivatie.

Wat er aan bod komt in de video

Deze video gaat over Extrinsieke en intrinsieke motivatie. Aan het einde van deze video kun je het verschil tussen Extrinsieke en intrinsieke motivatie benoemen.

Koppeling met de generieke kennisbasis (GKB)
Domein A – De school als leeromgeving ➝ didactisch handelen van de docent
Subdomein A4 – Leer- en Motivatieprocessen
Kernconcept A4.5 – Motivatietheorieën

Transcript van de video

Zie volledige transcript

Deze video gaat over Extrinsieke en intrinsieke motivatie. Er zijn meerdere video’s over motivatie en motivatietheorieën. Zoals de video over de zelfdeterminatietheorie, de video over de atributietheorie en de video over de mindsettheorie. Aan het einde van deze video kun je het verschil tussen Extrinsieke en intrinsieke motivatie benoemen.

Motivatie is onder te verdelen in intrinsieke en extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie is de motivatie die vanuit jezelf komt. Denk maar eens aan een activiteit die voor jou helemaal vanzelf ging. Bijvoorbeeld een studievak waar een leuke opdracht aan vast zat. In dat geval gaat het maken van deze opdracht voor je gevoel helemaal vanzelf. Je spant je in zonder dat iemand anders je daarvoor hoeft te herinneren of aan te sporen. Een belangrijk kenmerk waaraan je intrinsieke motivatie kunt herkennen is volharding of flow. Bij intrinsieke motivatie wordt dus niet zomaar gestopt met de taak wanneer er tegenslagen zijn. Csikszentmihalyi ontwikkelde de flowtheorie. Hierop wordt dieper ingegaan in de video over de flowtheorie. Een ander kenmerk van intrinsieke motivatie is dat je plezier beleeft aan de taak.

Niet alle motivatie komt van binnenuit. Je kunt ook door externe prikkels gemotiveerd raken. Je voert dan taken uit omdat er externe prikkels zijn die je motiveren. Dit noemen we extrinsieke motivatie.

Bij Extrinsieke motivatie voeren mensen taken uit omdat dit iets oplevert in de vorm van een beloning of omdat er iets vervelends, een straf, vermeden wordt.

Bij een beloning kun je bijvoorbeeld denken aan een leerling die een goed cijfer behaald omdat zijn ouders de leerling beloofd hebben om een iPhone te kopen bij een goed rapport.

Bij een straf kun je denken aan het behalen van een goed cijfer omdat de leerling weet dat zijn ouders als consequentie van een slecht rapport, beperkte de schermtijd op de mobiele telefoon bedacht hebben en de leerling dit niet wil.

Naast Intrinsieke en extrinsieke motivatie bestaat er nog een derde vorm motivatie namelijk Amotivatie.

Deze vorm van motivatie wordt niet zo vaak genoemd maar is wel relevant. We spreken van Amotivatie als iemand niet gemotiveerd is. In dit geval komt iemand dus ook helemaal niet in beweging. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat een taak veel te moeilijk is om uit te voeren of omdat het nut van een activiteit totaal niet wordt ingezien.

Een belangrijk misconcept in het onderwijs over motivatie is dat er altijd intrinsieke motivatie gewenst is en extrinsieke motivatie niet gewenst is. Laten we voorop stellen dat het belangrijk is dat leerlingen gemotiveerd zijn voor hun leertaken. Hierbij is een streven naar meer intrinsieke motivatie wel gewenst is en dient Amotivatie voorkomen te worden. Maar kan een leerling ook best extrinsiek gemotiveerd zijn om te leren. Als leraar is het daarom belangrijk om kennis van motivatietheorieën te hebben. Met deze kennis kun je in jouw onderwijspraktijk rekening houden met de verschillende vormen van motivatie en kun je je jouw onderwijspraktijk zo vormgeven dat leerlingen gemotiveerd raken.

Deze video ging over intrentieke en extrensieke motivatie. Het belangrijkste verschil tussen deze twee vormen van motivatie is waar de motivatie vandaan komt. bij intrinsieke komt deze vanuit je zelf en bij extrinsieke vanuit de omgeving. Is er totaal geen motivatie aanwezig dan spreken we van Amotivatie.

Andere video’s van Eenmeesterinleren.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *