Ecologische systeemtheorie van Urie Bronfenbrenner

Hoe je meer leerresultaten kunt creëren in jouw onderwijspraktijk, met kennis over leren.

Wij helpen leraren in het PO, VO en MBO een ‘fulltime ontspannen’ werkweek te bereiken, met hoge leerresultaten, gemotiveerde leerlingen en ontspannen leraren.

Samenvatting

deze video gaat over cognitief egocentrisme, dat in elke fase van de ontwikkeling voorkomt. De drie aspecten die daarbij horen zijn: het denkbeeldige publiek, persoonlijke fabel en zwart-wit denken. In deze video leg ik uit over de ecologische systeemtheorie van bronfenbrenner. Deze theorie stelt dat de omgeving waarin je opgroeit van invloed is op elk facet van je leven. Bronfenbrenner verdeelde de omgeving van een individu in vijf afzonderlijke lagen. Het microsysteem (dit zijn de directe invloeden op het individu), mesosysteem (dit zijn de relaties tussen elementen uit het microsysteem), exosysteem (zijn elementen waar het individu geen invloed op heeft maar die hem toch beïnvloeden), macrosysteem (dit bestaat uit de samenleving en cultuur waarin de adolescent opgroeit), en ten slotte het chronosysteem (dat twee betekenissen heeft, ten eerste de invloed van het verleden op het individu en ten tweede de invloed van het specifieke moment in de tijd waarop gebeurtenissen plaatsvinden).

Wat er aan bod komt in de video

Deze video gaat over de ecologische systeemtheorie van Uri Bronfenbrenner die rekening houdt met de effecten van sociale systemen op de ontwikkeling van kinderen in meerdere sociale lagen. Aan het einde van deze video begrijp je wat de ecologische systeemtheorie inhoudt. We zullen dieper ingaan op de vijf lagen van de theorie met praktische voorbeelden op elk niveau. Verder zal ook worden besproken hoe deze niveaus op elkaar inwerken.

Koppeling met de generieke kennisbasis (GKB)
Domein B – Pedagogisch handelen van de docent
Subdomein B5 – Ontwikkelingstheorieën
Kernconcepten – B5.1 Morele ontwikkeling, B5.2 Sociale ontwikkeling, B5.3 Identiteitsontwikkeling en B5.4 Seksuele ontwikkeling

Transcript van de video

Zie volledige transcript

Deze video gaat over de ecologische systeemtheorie van Uri Bronfenbrenner die rekening houdt met de effecten van sociale systemen op de ontwikkeling van kinderen in meerdere sociale lagen.

Er zijn meerdere video’s in deze serie over persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld de video over de ontwikkelingstheorie van Kohlberg, de video’s over de cognitieve ontwikkelingstheorie van Piaget, de video’s over de persoonlijke ontwikkelingstheorie van Erikson en de video over seksuele ontwikkeling en morele ontwikkeling.

Aan het einde van deze video begrijp je wat de ecologische systeemtheorie inhoudt. We zullen dieper ingaan op de vijf lagen van de theorie met praktische voorbeelden op elk niveau. Verder zal ook worden besproken hoe deze niveaus op elkaar inwerken.

Hoe wordt de ontwikkeling van een adolescent eigenlijk beïnvloed door de sociale omgeving. De ecologische systeemtheorie is een van de theorieën die deze vraag beantwoordt. Deze kennisclip gaat over de ecologische systeemtheorie van Bronfenbrenner. in deze video leg ik uit wat deze theorie inhoudt de theorie stelt dat de omgeving waarin je opgroeit invloed heeft op elk facet van je leven. De theorie wordt vaak vergeleken met een ui omdat deze veel minder heeft. In het centrum heb je het individu omgeven door veel verschillende lagen. De eerste laag ligt dicht bij het midden van de ui en dat zijn de meest directe invloeden. Hoe verder je van het centrum weggaat, hoe abstracter de invloeden worden. Het betekent niet dat deze abstracte lagen minder invloed hebben op het individu. Maar het betekent dat het individu weinig invloed heeft op die minder. Bovendien beïnvloeden deze lagen elkaar.

Dit is het model van bronfenbrenner. Bronfenbrenner verdeelde de omgeving van een individu in vijf lagen: het microsysteem, het mesosysteem, het exosysteem, het macrosysteem en het tijdsysteem. Het tijdsysteem wordt ook wel het chronosysteem genoemd. In het midden van het model, het midden van de ui, zien we het individu. Laten we eens kijken naar het midden van het model. Het individu heeft bepaalde kenmerken zoals leeftijd, geslacht, gezondheid enz.

om deze systemen uit te leggen zal ik een voorbeeld gebruiken en ik gebruik het voorbeeld van Kevin. Als we hem als individu bekijken, zien we dat hij 15 jaar oud is, op de middelbare school zit, een jongen is en de diagnose ADHD heeft. Om het individu heen dus de eerste laag, dus het microsysteem. het microsysteem is het systeem dat het dichtst bij het individu staat en waarmee hij direct contact heeft. Het gaat echt om directe invloeden op de puber. Bijvoorbeeld de gezinssituatie of de school. Je kunt hierbij denken aan leraren en klasgenoten, vrienden, maar ook de omgeving waarin de puber opgroeit. De relaties in het microsysteem zijn wederkerig. De reacties op mensen in het microsysteem hebben invloed op de manier waarop ze met je omgaan. Als we naar het microsysteem van Kevin kijken, zien we daar zijn familiestructuur. Dit betreft de interacties die hij heeft met zijn ouders en broertje. Kevins school maakt ook deel uit van het microsysteem. Op school heeft hij interacties met zijn leraren en klasgenoten. In het gebied waar hij opgroeide heeft hij contact met zijn buren met wie hij vaak voetbalt. De relatie met deze mensen kan zowel positief als negatief zijn en dit kan dus ook een positieve of negatieve invloed hebben op zijn ontwikkeling.

De volgende laag is het mesosysteem, dit gaat over de relatie tussen elementen binnen het microsysteem. Deze relaties en interacties beïnvloeden in dit geval de individuele coma Kevin. Bij Kevin gaat het om de relatie met zijn ouders en de leerkrachten op school. Zijn ouders zijn betrokken bij school en hebben een positieve relatie met zijn leraren. Kevin heeft ADHD en kan zich daardoor soms niet goed concentreren. Zijn ouders hebben om deze reden regelmatig contact met zijn mentale en proberen hem te helpen de beste persoon te zijn die hij kan zijn. Bovendien gaat het over de relatie tussen zijn ouders en Kevins vrienden. Deze relatie is niet zo goed als Kevins ouders zijn vrienden niet vertrouwen. ze geloven dat zijn vrienden een slechte invloed op hem hebben. Ze hebben liever niet dat zijn vrienden langskomen. En als Kevin iets leuks wil doen met zijn vrienden, moet hij al om 21:00 uur thuis zijn. De relaties tussen contexten uit het microsysteem kunnen ook positief of negatief zijn. Wanneer de relaties positief zijn, ondersteunen ze de ontwikkeling van een individu. Dit is terug te zien in de samenwerking tussen de ouders van Kevin en de school.

De volgende laag is het exo-systeem. Deze laag is iets complexer. Het ecosysteem bestaat uit elementen waar de adolescent zelf geen invloed op heeft, maar die wel direct invloed hebben op zijn ontwikkeling. Kevins ouders kiezen er bijvoorbeeld voor om te scheiden. Dit is een beslissing waar Kevin zelf geen invloed op heeft, maar het is een beslissing die wel invloed op hem heeft. in plaats van in één huis te wonen, woont hij eigenlijk op twee plaatsen. De ene week woont hij bij zijn vader en de andere bij zijn moeder. Deze scheiding kan een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van Kevin. Kevin ervaart bijvoorbeeld onlangs negatieve gevoelens. Deze negatieve gevoelens kunnen hem op andere gebieden beïnvloeden. Deze beslissingen oefenen invloed uit op Kevin, ook al had hij geen keus.

Het 4e systeem is het macrosysteem, dit gaat over de samenleving en cultuur waarin een adolescent opgroeit. In het geval van Kevin kunnen we kijken naar de cultuur waarin hij opgroeide. We leven in een westerse individualistische samenleving waarin we geloven het is belangrijk om je als uniek individu te ontwikkelen en enige vrijheid te hebben om je eigen levensweg te bepalen. In Azië is de samenleving meer collectivistisch. dit heeft uiteraard invloed op de manier waarop mensen zich tot volwassenen ontwikkelen. ook de economie heeft invloed, denk bijvoorbeeld aan wat het effect is van opgroeien in Nederland versus opgroeien in een derdewereldland. Deze voorbeelden zijn duidelijk van een zeer lage resolutie, maar u kunt ingaan op de details van de wet en de waarden en gewoonten van een samenleving.

het laatste systeem is het tijdsysteem, ook wel het chronosysteem genoemd. dit systeem heeft eigenlijk twee betekenissen. Allereerst is er de invloed die de geschiedenis met zich meebrengt op het leven zoals we dat nu kennen, bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog of de uitvinding van internet. In het geval van Kevin betekent dit dat hij altijd contact kan opnemen met zijn vrienden omdat hij gebruik maakt van sociale media. De tweede betekenis van het tijdsysteem gaat over het specifieke moment waarop bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden. Belangrijke gebeurtenissen worden op jongere leeftijd anders beleefd dan op 15-jarige leeftijd zoals Kevin nu is. met Kevin bijvoorbeeld zou hij de scheiding van zijn ouders heel anders hebben ervaren als hij nog maar twee jaar oud was toen deze gebeurtenis had plaatsgevonden.

Concluderend ging deze video over cognitief egocentrisme, dat in elke fase van de ontwikkeling voorkomt. De drie aspecten die daarbij horen zijn: het denkbeeldige publiek, persoonlijke fabel en zwart-wit denken. In deze video heb ik het gehad over de ecologische systeemtheorie van bronfenbrenner. Deze theorie stelt dat de omgeving waarin je opgroeit van invloed is op elk facet van je leven. Bronfenbrenner verdeelde de omgeving van een individu in vijf afzonderlijke lagen. Het microsysteem (dit zijn de directe invloeden op het individu), mesosysteem (dit zijn de relaties tussen elementen uit het microsysteem), exosysteem (zijn elementen waar het individu geen invloed op heeft maar die hem toch beïnvloeden), macrosysteem (dit bestaat uit de samenleving en cultuur waarin de adolescent opgroeit), en ten slotte het chronosysteem (dat twee betekenissen heeft, ten eerste de invloed van het verleden op het individu en ten tweede de invloed van het specifieke moment in de tijd waarop gebeurtenissen plaatsvinden).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere video’s van Eenmeesterinleren.nl