Cognitieve ontwikkelingstheorie van Jean PIaget (deel 3 van 3) – Cognitief egocentrisme

Hoe je meer leerresultaten kunt creëren in jouw onderwijspraktijk, met kennis over leren.

Wij helpen leraren in het PO, VO en MBO een ‘fulltime ontspannen’ werkweek te bereiken, met hoge leerresultaten, gemotiveerde leerlingen en ontspannen leraren.

Samenvatting

Deze video gaat over cognitief egocentrisme, met andere woorden het onvermogen om de dingen te zien zoals anderen dat doen. Cognitief egocentrisme komt voor in elke fase van de ontwikkeling en omvat 3 aspecten: denkbeeldig publiek, persoonlijke fabel en zwart-wit denken.

Wat er aan bod komt in de video

Dit is de derde video over de cognitieve ontwikkelingstheorie van Jean Piaget. In dit deel zullen we het concept van cognitief egocentrisme bespreken dat ook deel uitmaakt van de vier ontwikkelingsfasen zoals beschreven door Jean Piaget. Aan het einde van deze video zul je begrijpen wat cognitief egocentrisme inhoudt en op welke manier het zich verhoudt tot de ontwikkelingsfasen die Jean Piaget voor ogen had. Verder leer je hoe de drie aspecten van cognitief egocentrisme jonge volwassenen beïnvloeden en geef je zo een verklaring voor bepaalde soorten gedrag.

Koppeling met de generieke kennisbasis (GKB)
Domein B – Pedagogisch handelen van de docent
Subdomein B5 – Ontwikkelingstheorieën
Kernconcepten – B5.1 Morele ontwikkeling, B5.2 Sociale ontwikkeling, B5.3 Identiteitsontwikkeling en B5.4 Seksuele ontwikkeling.

Transcript van de video

Zie volledige transcript

Dit is de derde video over de cognitieve ontwikkelingstheorie van Jean Piaget. In dit deel zullen we het concept van cognitief egocentrisme bespreken dat ook deel uitmaakt van de vier ontwikkelingsfasen zoals beschreven door Jean Piaget.

Er zijn meerdere video’s in deze serie over persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld de video over de ontwikkelingstheorie van Kohlberg, de video’s over de persoonlijke ontwikkelingstheorie van Erikson, de video over ecologische systeemtheorie van Bronfenbrenner en de video over seksuele ontwikkeling en morele ontwikkeling.

Aan het einde van deze video zul je begrijpen wat cognitief egocentrisme inhoudt en op welke manier het zich verhoudt tot de ontwikkelingsfasen die Jean Piaget voor ogen had. Verder leer je hoe de drie aspecten van cognitief egocentrisme jonge volwassenen beïnvloeden en geef je zo een verklaring voor bepaalde soorten gedrag.

De cognitieve ontwikkelingstheorie wordt uitgelegd in drie aparte video’s. De eerste video dient als inleiding tot de ontwikkelingstheorie van Jean Piaget. In de tweede video bespreken we het epigenetische principe. In de derde video gaan we dieper in op Cognitief egocentrisme dat deel uitmaakt van de vier ontwikkelingsfasen.

Het wordt aanbevolen dat je de eerste en tweede video over cognitieve ontwikkelingstheorie van Jean Piaget bekijkt voordat je deze video bekijkt.

Dit is de derde video over cognitieve ontwikkeling. Hier zullen we het concept van cognitief egocentrisme bespreken.
Dit maakt deel uit van de vier ontwikkelingsfasen zoals beschreven door Jean Piaget. aan het begin van elke fase is cognitief egocentrisme aanwezig. Met andere woorden het onvermogen om de dingen te zien zoals anderen dat doen. Iemand bevindt zich tussen twee fasen in en bezit dus niet de denkstructuur van de volgende fase. Bij het verwerven van sociale vaardigheden hebben spiegelneuronen een belangrijke functie. dit zijn delen van de frontale cortex in de hersenen en ontwikkelden zich pas laat in de adolescentie. Om deze reden ontwikkelden de empathische vermogens zich allemaal later. Cognitief egocentrisme, dat in elke ontwikkelingsfase voorkomt, omvat 3 aspecten: denkbeeldig publiek, persoonlijke fabel en zwart-wit denken. In de volgende bladen worden deze drie aspecten toegelicht.

denkbeeldig publiek: jonge adolescenten beginnen na te denken over hun eigen denken. Beiden gaan ze op een bepaald moment in hun leven nadenken over wat anderen van hen denken. Ze plaatsten zichzelf in andere schoenen. Een beperking in hun denken als gevolg van cognitief egocentrisme, alles draait om mij, is dat de adolescent denkt dat anderen net zo bezig zijn met hun uiterlijk als zijzelf. Dus als hij aan andere mensen denkt, denkt hij vaak “wat vinden ze van mij?” daarom heeft hij vaak het gevoel dat er naar hem wordt gekeken en dat iedereen aandacht aan hen besteedt. Met andere woorden, hij creëert voortdurend een publiek in zijn geest en reageert daarop. Daarom noemen we dit een denkbeeldig publiek. Dit fenomeen kan typisch gedrag verklaren. Het is de reden waarom jonge adolescenten zichzelf vaak bekritiseren. Het zorgt ervoor dat ze zich snel schamen.

Het tweede aspect is de persoonlijke fabel. Het is de overtuiging dat bepaalde dingen hem nooit zullen overwinnen. Dit komt omdat de adolescent zichzelf als uniek beschouwt. Omdat de prefrontale cortex nog niet volledig is ontwikkeld, kunnen adolescenten de langetermijneffecten van hun acties niet nauwkeurig bepalen. Ze willen snel emotionele bevrediging en denken dat hen niets kan gebeuren. Dit kan zich uiten in een ongewenste zwangerschap, te snel rijden, drugs gebruiken en veel drinken, of andere shenanigans zoals te zien op de foto met de trein. de positieve kant hiervan is echter dat de persoonlijke fabel jonge volwassenen in staat stelt creatief te zijn en nieuwe dingen te durven proberen.

De laatste manier waarop cognitief egocentrisme zich uitdrukt is het zwart-wit denken. Wanneer iemand is begonnen met het gebruik van abstracte concepten, is er geen ruimte voor nuance. Een kind denkt logisch na zonder rekening te houden met de gevolgen. Bijvoorbeeld “mijn ouders zijn boos dus ik blijf de hele avond weg” de professor geeft me een laag cijfer en daarom zal ik niet meer naar de les komen.” in je lessen als docent betekent dit dat straf en beloning direct en snel moeten volgen. Leren voor een eindexamen dat over drie jaar moet worden afgelegd, is niet bevredigend. Bovendien is het belangrijk dat een kind dat boos is, eerst leert omgaan met deze emotie voordat er kan worden beredeneerd.

Concluderend ging deze video over cognitief egocentrisme, met andere woorden het onvermogen om de dingen te zien zoals anderen dat doen. Cognitief egocentrisme komt voor in elke fase van de ontwikkeling en omvat 3 aspecten: denkbeeldig publiek, persoonlijke fabel en zwart-wit denken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere video’s van Eenmeesterinleren.nl