Cognitieve ontwikkelingstheorie van Jean Piaget (deel 2 van 3) – assimilatie en accommodatie en het Epigenetisch principe

Hoe je meer leerresultaten kunt creëren in jouw onderwijspraktijk, met kennis over leren.

Wij helpen leraren in het PO, VO en MBO een ‘fulltime ontspannen’ werkweek te bereiken, met hoge leerresultaten, gemotiveerde leerlingen en ontspannen leraren.

Samenvatting

Deze video gaat over de persoonlijkheidsidentiteitstheorie van Erikson. Er moet er een constant balas zijn tussen de lerende persoon en de omgeving. Het verschil tussen assimilatie en accommodatie kan worden verklaard aan de hand van de metafoor van de ballon. Assimilatie betekent kennis toevoegen aan een bestaande ballon. Het vult zich met kennis en wordt groter. Als de kennis niet in de ballon past, moet er een andere ballon worden gemaakt. Zo verwerft een mens voortdurend kennis.

Wat er aan bod komt in de video

Dit is de tweede video over de cognitieve ontwikkelingstheorie van Jean Piaget. In dit deel zullen we het epigenetische principe, assimilatie, accommodatie en equilibratie bespreken. Aan het einde van deze video zul je begrijpen hoe schema’s of structuren in je geest meerdere entiteiten kunnen omvatten. Dit wordt duidelijk gemaakt door inzicht te krijgen in de onderliggende mechanismen die dergelijke structuren beïnvloeden, namelijk assimilatie en accommodatie. Verder wordt de balans tussen onszelf en onze omgeving vastgelegd in het begrip evenwicht.

Koppeling met de generieke kennisbasis (GKB)
Domein B – Pedagogisch handelen van de docent
Subdomein B5 – Ontwikkelingstheorieën
Kernconcepten – B5.1 Morele ontwikkeling, B5.2 Sociale ontwikkeling, B5.3 Identiteitsontwikkeling en B5.4 Seksuele ontwikkeling.

Transcript van de video

Zie volledige transcript

Dit is de tweede video over de cognitieve ontwikkelingstheorie van Jean Piaget. In dit deel zullen we het epigenetische principe, assimilatie, accommodatie en equilibratie bespreken.

Er zijn meerdere video’s in deze serie over persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld de video over de ontwikkelingstheorie van Kohlberg, de video’s over de persoonlijke ontwikkelingstheorie van Erikson, de video over ecologische systeemtheorie van Bronfenbrenner en de video over seksuele ontwikkeling en morele ontwikkeling.

Aan het einde van deze video zul je begrijpen hoe schema’s of structuren in je geest meerdere entiteiten kunnen omvatten. Dit wordt duidelijk gemaakt door inzicht te krijgen in de onderliggende mechanismen die dergelijke structuren beïnvloeden, namelijk assimilatie en accommodatie. Verder wordt de balans tussen onszelf en onze omgeving vastgelegd in het begrip evenwicht.

De cognitieve ontwikkelingstheorie wordt uitgelegd in drie aparte video’s. De eerste video dient als inleiding tot de ontwikkelingstheorie van Jean Piaget.

Het wordt aanbevolen om de eerste video over cognitieve ontwikkelingstheorie van Jean Piaget te bekijken voordat u deze video bekijkt.

We beginnen met het epigenetische principe. Piaget gaat net als Erikson uit van de premisse dat de mens zich ontwikkelt volgens een epigenetisch principe. Dit houdt in dat mensen zich volgens een vast schema ontwikkelen. Simpel gezegd betekent dit dat kinderen specifieke vaardigheden leren en kennis verwerven in ongeveer dezelfde volgorde. Het hoeft niet voor iedereen op dezelfde leeftijd te gebeuren, maar een kind moet eerst leren objecten te sorteren en regels te leren voordat hij hypothetisch kan gaan denken. Piaget stelt dat, om nieuwe dingen te leren, evenwicht, assimilatie en accommodatie plaatsvindt. In de volgende slides gaan we dieper op deze onderwerpen in. Volgens Piaget streven individuen van nature naar een balans, een evenwicht tussen onszelf en onze omgeving. Balans en onbalans wisselen elkaar af, in korte en in lange golven. Wat volgt is een balans op een steeds hoger niveau totdat het hoogst mogelijke ontwikkelingsniveau is bereikt. Dit evenwicht wordt verkregen door assimilatie en accommodatie.

Assimilatie houdt in dat kennis of concepten worden toegevoegd aan een specifiek schema of structuur in je geest. Op deze manier kan de kennis binnen een schema of structuur groeien. Zie het alsof het schema een ballon is die met extra kennis kan worden opgeblazen. Een voorbeeld hiervan is dat een kind leert dat een boom een ​​stam en bladeren heeft. Later leert het kind dat er veel soorten bomen zijn van verschillende groottes met verschillend gevormde bladeren en verschillende kleuren. Al die kennis kan worden toegevoegd aan de ballon of het schema dat staat voor het begrip “boom”. Op deze manier wordt kennis verworven en leert het kind door assimilatie.

Accommodatie van kennis houdt in dat bepaalde soorten kennis niet passen binnen een schema van het kind. Met andere woorden, de kennis past niet in de ballon. Dit betekent dat de structuur zelf moet veranderen, wat veel moeilijker is dan assimilatie. Het kost meer tijd en kan op meer weerstand stuiten. Als er huisvesting heeft plaatsgevonden, is de kennis van het kind enorm uitgebreid. Assimilatie en accommodatie gaan ons hele leven door, omdat we voortdurend nieuwe dingen leren. Een voorbeeld om onderscheid te maken tussen accommodatie en assimilatie is dat van een kind dat het woord “hond” leert. Nu begint het elk dier op vier poten “honden” te noemen. Dit is assimilatie, het heeft een structuur, het ziet dieren met vier poten en een dier met vier poten past binnen de categorie hond. Doordat mensen in hun omgeving hen zullen corrigeren en zeggen dat die dieren geen honden zijn maar bijvoorbeeld een kat of een koe, begint het kind te begrijpen dat het de structuur waarin dieren worden ingedeeld moet veranderen. Accommodatie heeft plaatsgevonden, de structuur van het woord hond is dus veranderd.

Een ander voorbeeld komt van de toegepaste instelling. Leerlingen die een lerarenopleiding volgen, zijn bekend met klassieke werkvormen uit hun middelbare school. Een docent die college geeft en studenten die consequent vanuit hun boek werken. Wanneer ze meer leren over lesgeven op dit niveau, vullen ze hun schema aan over wat het betekent om leraar te zijn. Er vindt assimilatie plaats. Na verloop van tijd, zoals te zien is op onderstaande afbeelding, komen ze een onderwijsvorm tegen die niet past bij het beeld van een docent die lesgeeft en studenten die werken vanuit een werkboek. Bijvoorbeeld gepersonaliseerd leren of een leermethode waarbij de student zijn eigen pad kiest of werkvormen met verschillende soorten games. Vaak stuit men op weerstand zoals de reactie “Nou, dat is geen opvoeding en niet haalbaar.” Het past niet in de structuur die we hebben van het onderwijs of van wat het betekent om leraar te zijn. Naarmate studenten dingen beginnen te begrijpen en uit te proberen, verandert hun structuur.

Concluderend moet er een constant balas zijn tussen de lerende persoon en de omgeving. Het verschil tussen assimilatie en accommodatie kan worden verklaard aan de hand van de metafoor van de ballon. Assimilatie betekent kennis toevoegen aan een bestaande ballon. Het vult zich met kennis en wordt groter. Als de kennis niet in de ballon past, moet er een andere ballon worden gemaakt. Zo verwerft een mens voortdurend kennis.

Wil je meer weten over de cognitieve ontwikkeling van Piaget, bekijk dan de derde video over de cognitieve ontwikkelingstheorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere video’s van Eenmeesterinleren.nl